Τέσσερα (συν ένα) ΚΟΙΝΩΝΩ 2020, Τήνος | Four (plus one) Kinono 2020, Tinos Island, Greece
Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης είναι 24 Νοεμβρίου 2019. Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
info@kinono.gr.

The deadline to submit the online application is 24 November 2019. For any further information, please contact us by email at info@kinono.gr.
Email address *
Όνομα | First Name *
Your answer
Επώνυμο | Last Name *
Your answer
Πεδίο Δραστηριοποίησης | Field of Activity *
Μπορείτε να συμπληρώσετε περισσότερα από ένα πεδία | You can choose more than one field
Required
City | Πόλη *
Your answer
Country | Χώρα *
Your answer
Phone number | Τηλέφωνο *
Your answer
Website
Your answer
Επιλογή Στοιχείου | Element *
Παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα παρακάτω στοιχεία. | Please choose one of the element below.
Eπιλογή κατηγορίας για την καλλιτεχνική παραγωγή | Category of Art Production *
Τοποθεσία | suggested space *
Επιλογή της τοποθεσίας που φαντάζεσαι το έργο. Παρακαλώ συμβουλευτείτε το PDF | Choose a place that you envision for your artwork/workshop/etc. Please refer to the PDF
Required
Και γιατί Επιλέγεις τον παραπάνω χώρο; | Why you choose the above space? *
Παρακαλούμε γράψτε τον χώρο που επιλέγετε (πχ. Μονή Ουρσουλινών). Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τις τοποθεσίες στο PDF του ανοιχτού καλέσματος | Please specify the space you chose (ex. Ursulin Monastery). For more information regarding the spaces please download the Open Call PDF
Your answer
Η τελική επιλογή τοποθεσίας της παρουσίασης των έργων θα γίνει σε συνεννόηση με το Κοινωνώ. | The final location of the projects will be selected in cooperation with Kinono
Πρόθεση συνεργασίας | Collaboration intent *
Πρόθεση Συνεργασίας με τοπικές ομάδες / φορείς | Please specify if you are willing to cooperate with local groups
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ συμβουλευτείτε το PDF | For more information please refer to the PDF
Αναλυτική πρόταση έως και 1000 λέξεις | Detail Proposal (max 1000 words) *
(συμπεριλαμβανομένης της ιδέας, του τρόπου υλοποίησης, της εκτιμώμενης διάρκειας, τεχνικών λεπτομερειών, εκτιμώμενου κόστους υλοποίησης του έργου) | (Please include the idea, the agent of implementation, the estimated duration, the technical details and the estimated cost of production)
Your answer
Link Πρότασης ή Portfolio (προαιρετικό) | Link of Proposal or Portfolio (optional)
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy