Τέσσερα (συν ένα) ΚΟΙΝΩΝΩ 2020, Τήνος | Four (plus one) Kinono 2020, Tinos Island, Greece
Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης είναι 15 Αυγούστου 2020. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνεται σταδιακά και η επικοινωνία μαζί τους θα ξεκινήσει πριν την λήξη της προθεσμίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
residency@kinono.gr.

The deadline to submit the online application is August 15th 2020. The selection of participants will be done gradually and communication with them will begin before the deadline. For any further information, please contact us by email at residency@kinono.gr.
Email address *
Όνομα | First Name *
Επώνυμο | Last Name *
Θέλετε να συμμετάσχετε ως: | You want to participate as a:
Clear selection
Επιλογή Στοιχείου | Element Choice *
Παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα παρακάτω στοιχεία. | Please choose one of the element below.
Λόγος επιλογής Στοιχείου | Reason for Element choice *
Περιγράψτε τον λόγο που επιλέγετε το άνωθι Στοιχείο | Please specify the reason that you chose the particular Element
Τοποθεσία | Location *
Επιλέξτε MIA από τις τοποθεσίες που αναλογεί στο Στοιχείο που επιλέξατε παραπάνω. Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τις τοποθεσίες στο PDF του ανοιχτού καλέσματος http://bit.ly/kimono-map-gr | Please choose ONE location corresponding to the Element you chose above. For more information regarding the spaces please download the Open Call PDF http://bit.ly/Location-map-en
Πεδίο Δραστηριοποίησης | Field of Activity *
Μπορείτε να συμπληρώσετε περισσότερα από ένα πεδία | You can choose more than one field
Required
City | Πόλη *
Country | Χώρα *
Phone number | Τηλέφωνο *
Website
Eπιλογή κατηγορίας για την καλλιτεχνική παραγωγή | Category of Art Production *
Τοποθεσία | suggested space *
Επιλογή της τοποθεσίας που προτείνετε για την δημιουργία έργου. Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τις τοποθεσίες στο PDF του ανοιχτού καλέσματος http://bit.ly/kimono-map-gr | Please specify the space you chose . For more information regarding the spaces please download the Open Call PDF http://bit.ly/Location-map-en
Η τελική επιλογή τοποθεσίας της παρουσίασης των έργων θα γίνει σε συνεννόηση με το Κοινωνώ. | The final location of the projects will be selected in cooperation with Kinono
Πρόθεση συνεργασίας | Collaboration intent *
Πρόθεση Συνεργασίας με τοπικές ομάδες / φορείς | Please specify if you are willing to cooperate with local groups
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ συμβουλευτείτε το PDF | For more information please refer to the PDF
Clear selection
Αναλυτική πρόταση έως και 1000 λέξεις | Detail Proposal (max 1000 words) *
(συμπεριλαμβανομένης της ιδέας, του τρόπου υλοποίησης, της εκτιμώμενης διάρκειας, τεχνικών λεπτομερειών, εκτιμώμενου κόστους υλοποίησης του έργου) | (Please include the idea, the agent of implementation, the estimated duration, the technical details and the estimated cost of production)
Link Πρότασης ή Portfolio | Link of Proposal or Portfolio *
Σύντομο Βιογραφικό | Short CV
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy