ความพึงพอใจงานบริการ SLA ปี 2561 (Bone scan)
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
ความพึงพอใจ *
พึงพอใจ
เฉยๆ
ไม่พึงพอใจ
การให้บริการของเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนของการให้บริการ
ความรวดเร็วในการให้บริการ
การจัดคิวเพื่อขอรับบริการ
สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่นการจัดพื้นที่ให้บริการ สถานที่นั่งรอรับบริการ จำนวนห้องน้ำที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ ที่จอดรถ เป็นต้น หรืออื่นๆ
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms