แบบเสนอผลงานการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต” เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2561
อ่านประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต” เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2561 คลิกที่นี่ >> https://goo.gl/k1sZmV <<
1.ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ส่งผลงาน
ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งในรูปแบบเดี่ยวหรือเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน ทีมละ 1 ผลงาน และสามารถส่งผลงานได้เพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น
รูปแบบที่เข้าประกวด
ประเภทที่เข้าประกวด
ชื่อ-สกุล (โปรดระบุคำนำหน้าชื่อ)
Your answer
อายุ
Your answer
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้)
Your answer
ชื่อสถานศึกษา (ไม่ต้องระบุหากท่านสมัครในประเภทประชาชนทั่วไป)
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์
Your answer
E-mail
Your answer
LineID
Your answer
สมาชิกในทีม (ถ้ามี)
ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดในรูปแบบทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน ทีมละ 1 ผลงาน และสามารถส่งผลงานได้เพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น
ชื่อทีม
Your answer
(1) ชื่อ-สกุล
Your answer
อายุ
Your answer
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้)
Your answer
ชื่อสถานศึกษา (ไม่ต้องระบุหากท่านสมัครในประเภทประชาชนทั่วไป)
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์
Your answer
E-mail
Your answer
LineID
Your answer
(2) ชื่อ-สกุล
Your answer
อายุ
Your answer
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้)
Your answer
ชื่อสถานศึกษา (ไม่ต้องระบุหากท่านสมัครในประเภทประชาชนทั่วไป)
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์
Your answer
E-mail
Your answer
LineID
Your answer
(3) ชื่อ-สกุล
Your answer
อายุ
Your answer
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้)
Your answer
ชื่อสถานศึกษา (ไม่ต้องระบุหากท่านสมัครในประเภทประชาชนทั่วไป)
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์
Your answer
E-mail
Your answer
LineID
Your answer
2.ข้อมูลเกี่ยวกับคลิปวิดีโอ
เป็นผลงานคลิปวิดีโอในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต” เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2561 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งเสริมพัฒนา ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ รณรงค์และสนับสนุนให้สังคมเห็นคุณค่าของครู มุ่งเน้นไปสู่การนำไปใช้ปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันได้อย่างจริงจัง
ชื่อผลงาน
Your answer
แนวคิดผลงานของท่านที่มีต่อการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต” เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2561 มีเนื้อหาสอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ในข้อใดและเพราะเหตุใด
Your answer
ลิงค์ผลงาน (โปรดระบุ URL)
ส่งผลงานโดยการแชร์ผ่านทาง Google Drive และส่งลิงค์ผลงานมาทางอีเมล์ ethics2561@ksp.or.th
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy