અમદાવાદ શહેરની જનતાના પ્રશ્નો, સમસ્યાઓ અને સૂચનો
નીચે આપેલ માહિતી ભરીને ફોર્મ સબમિટ કરવા વિનંતી.
તમારું નામ *
Your answer
તમારો મોબાઈલ નંબર *
Your answer
તમારા વિસ્તારનું નામ અથવા તમારા વિધાનસભાનો વિસ્તાર જણાવો. *
Your answer
તમારા પ્રશ્નો / સમસ્યાઓ / સૂચનો *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy