Innlevering av historisk materiale.

Send oss informasjon om hva du har av kulturhistorisk materiale som du mener kan være aktuelt for museet å ta vare på. Det kan være arkiver, gjenstander, tegninger og foto. Vi vil veldig gjerne høre fra deg.
Vurdering om eventuelt inntak tas av en inntakskomite.
Dersom du ønsker å kontakte noen av de ansatte på Arkiv- og samlingsforvaltningen kan du finne kontaktinfomasjon her: http://vemork.visitvemork.no/kontakt-oss/
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question