ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ

Sayın Katılımcı,
Bu Anket; Asım Kocabıyık Meslek Yüksekoklu'nda okuyan öğrencilerimizin memnuniyetlerinin ölçülmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Aşağıdaki her soru için verilen beş seçenekten birini işaretleyiniz.
Anketimize katıldığınız için teşekkür ederiz.


1(Zayıf) 2 (Orta) 3 (İyi) 4 (Çok İyi) 5 (Mükemmel)

  This is a required question
  Yönetim öğrencilerin sorun ve öğrencilerine karşı duyarlıdır
  Akademik ve İdari personelin öğrencilere karşı tutumu ve davranışları olumludur
  Öğrencilere sunulan bilgisayar olanakları yeterlidir
  Öğrenci kulüp etkinlikleri bulunmaktadır
  Öğrencilerin güvenliği sağlanmaktadır
  Please enter one response per row
  Öğrenci Bilgi Sistemi'nin yeterli düzeyde olduğuna inanıyorum
  Öğrenciye sunulan sağlık hizmetleri yeterlidir
  Verilen yemek hizmetinden memnunum
  Okulun düzen ve temizlik hizmetlerinden memnunum
  Derslekler amacına uygun ve yeterlidir
  Okul ktüphanesi her türlü kaynak açışından yeterlidir
  Üniversitenin sağladığı burs olanakları yeterlidir
  Please enter one response per row
  Derslerde bilişim teknolojisi kullanılmaktadır.
  Programda yer alan dersler teorik açıdan yeterlidir.
  Programda yer alan dersler uygulama açısından yeterlidir.
  Derslere önceden belirlenen plana uygun olarak işlenmektedir.
  Derslere öğrencilerin aktif katılımını sağlayan yöntem ve teknikler kullanılmaktadır.
  Öğretim elemanı ders saatlerini etkili olarak kullanmaktadır.
  Öğretim elemanları kendi konularına hakimdir.
  Öğretim elemanları görevlerini severek ve içtenlikle yapar.
  Öğrenci - Öğretim Elemanı iletişimi etkili olarak sağlanmaktadır.
  Ders dışı zamanlarda öğretim elemanlarına ulaşılmaktadır.
  Derslerde yeterli dinlenme araları verilmektedir.
  Please enter one response per row
  Sınav soruları ve yapılan değerlendirmeler başarımızı ölçecek niteliktedir.
  Sınavlar ve sınav sonuçları ile ilgili itirazlarımız gerektiği biçimde değerlendirilir.
  Dönem başında öğrencilere ölçme ve değerlendirme kriterleri açıklanır.
  Öğrenci İşleri'nin öğrenciye sunduğu hizmetlerden memnunum.
  Please enter one response per row
  Meslek Yüksekokulumuzu kazanan öğrencilere sunulan uyum programları yeterlidir.
  Her öğrenciye bir danışman atanmaktadır.
  Danışman yeterli zamanı bana ayırmaktadır.
  İşdüntasının ve sanayinin tanınması için okulumuz öğrencilere çeşitli olanaklar sağlanmaktadır (Konuşmacı getirme, teknik gezi, staj vs...)
  Asım Kocabıyık MYO'nda okumaktan son derece memnunum.
  Please enter one response per row
  This is a required question