การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
13 responses
Loading...
Loading responses…
1. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
No responses yet for this question.
2.ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
No responses yet for this question.
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
No responses yet for this question.
4. ท่านคิดว่า เทศบาลตำบลโซ่พิสัยควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
No responses yet for this question.
ข้อเสนอแนะ
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy
.