Formularz zapisu na warsztaty w ramach III konferencji "Dziecko dwujęzyczne - problem czy skarb?"2016 r.
Informacja dla uczestników III konferencji „Dziecko dwujęzyczne- problem czy skarb?”

Konferencja jest organizowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych przyznanych za pośrednictwem Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie oraz ze środków otrzymanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania: „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży za pośrednictwem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenie Wspólnota Polska.
Konferencja odbywa sie pod honorowym patronatem Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ( ORPEG) w Warszawie.

Uczestnikami konferencji mogą być polscy nauczyciele prowadzący zajęcia w języku polskim poza granicami Polski oraz w części otwartej - rodzice zainteresowani tematyką.

Organizatorzy : Stowarzyszenie Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej w Rzymie i Szkolny Punkt Konsultacyjny w Rzymie


Wykłady dla rodziców odbędą się w niedzielę 6 listopada w Domu Polskim na via Cassia 1200

16.00 - 17.00 - Dwujęzyczne wychowanie- wyzwania i rozwiązania -
wykład dla rodziców dr Anna Martowicz ( językoznawca)
17.15 - 19.15 - Podwójne korzyści, podwójne wyzwania - jak skutecznie i odważnie wspierać dwujęzyczność.
wykład dla rodziców mgr Joanna Kołak ( psycholog)

Wykłady są darmowe, ale chętni ze względów organizacyjnych proszeni są o zapisywanie się poprzez wypełnienie formularza.
Wykłady będą odbywać się w języku polskim.


Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie poniższego formularza zapisu, klikniecie polecenia -Invia- Wyślij do 4 listopada 2016 r. i otrzymanie emaila od organizatorów z potwierdzeniem przyjęcia na konferencję. Zgłoszenia będą przyjmowane wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.
1. Imię i nazwisko *
2. Prosze określić swój status *
Required
3.Miejscowość *
4.Moje dziecko uczęszcza do: *
mozna wybrać więcej odpowiedzi
Required
5. Moje dziecko posługuje się na co dzień *
proszę wskazać języki, którymi posługuje się rodzina w codziennych kontaktach
Required
6. Adres mailowy uczestnika *
7. Zgłaszam się na wykłady: *
szczegółowe informacje na temat wykładów na początku formularza
Required
8. Oświadczam, ze zapoznałam/ em się warunkami uczestnictwa w konferencji *
9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy