Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από την Τετάρτη 3 Μαΐου 2017 μέχρι και την Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017.


Μελίσσας Λάζαρος
Διοικητικό Προσωπικό Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
e-mail: lmelissas@uowm.gr
Τηλ. (από 10:00 έως 12:00 καθημερινά): +30 23850 55111
Διεύθυνση: 3ο χλμ Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης, 53100, Φλώρινα