OPEN CALL: LINGUA FRANCA / #DAUGAVPILS2027
LV

Daugavpils 2027 (kandidātpilsēta uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu) izsludina konkursu fotogrāfiem no visas pasaules LINGUA FRANCA / DAUGAVPILS

Daugavpils sadarbībā ar Rēzekni un visu Latgales reģionu gatavo pieteikumu dalībai konkursa "Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027" fināla kārtā. Pieteikuma tēma ir Lingua Franca - kopīga valoda. Pieteikuma izstrādes komandas mērķis ir rosināt vietējo kopienu iesaistīties dialogā un meklēt, radīt un runāt kopīgu valodu,  izmantojot mākslu, kultūru, sociālo un komunikatīvo pārveidi. Mūsu mērķis ir ne tikai parādīt mūsu sasniegumus un pozitīvās puses, bet arī aktivizēt sabiedrību rast kopīgus risinājumus vietējiem un globāliem izaicinājumiem.
Nepieciešamība pārdomāt un izrunāt noklusēto, vēsturiskās traumas un stigmatizācija mudina mūs meklēt pārmaiņu, kontrastu un sarunas atspoguļojumu fotogrāfijā. Jo tieši māksla un kultūra ir tās, kas var radīt dialogu pozitīvām pārmaiņām un pārveidot reģiona kultūras ainavu.

Aicinām fotogrāfus no visas pasaules kļūt par Daugavpils 2027 līdzradītājiem un parādīt Latgales daudzveidību - Daugavpils kontrastus, vēsturi un cilvēkus, kā arī parādīt reģionu no savas perspektīvas. Fotogrāfijas tiks izmantotas Daugavpils 2027 pieteikuma vizuālajā noformējumā, kā arī Daugavpils 2027 komunikācijas materiālos, norādot autoru.

Daugavpils 2027 (город-кандидат на звание культурной столицы Европы) объявляет конкурс для фотографов со всего мира LINGUA FRANCA / DAUGAVPILS

RU

Даугавпилс вместе с Резекне и всем Латгальским регионом готовят заявку на участие в финальном туре конкурса "Культурная столица Европы 2027". Тема заявки - Lingua Franca - общий язык. Цель команды, разрабатывающей заявку, - побудить местное сообщество к диалогу, поиску, созданию и разговору на общем языке посредством искусства, культуры, социальных и коммуникативных трансформаций. Наша цель не только продемонстрировать наши достижения и положительные стороны, но и активизировать сообщество для поиска общих решений местных и глобальных проблем.
Необходимость переосмысления недосказанностей, исторических травм и стигматизаций побуждает искать нас отображение перемен и контрастов в фотоискусстве. Ведь именно искусство и культура могут создать диалог для позитивных изменений и преобразовать культурный ландшафт региона.

Приглашаем фотографов со всего мира стать соавторами Daugavpils 2027 и показать разнообразие Латгалии - контрасты, историю и людей Даугавпилса, а также показать регион с их собственной точки зрения. Фотографии будут использованы в визуальном оформлении заявки Daugavpils 2027, а также в коммуникационных материалах Daugavpils 2027, с указанием автора.

ENG

Daugavpils 2027 (European Capital of Culture candidate city) announces LINGUA FRANCA / DAUGAVPILS open call  for photographers from all over the world.

Daugavpils and the whole Latgale region are working on an application to participate in the final round of the competition "European Capital of Culture 2027". The theme of the application from the region is Lingua Franca - a common language. The task of the team of program organizers is to encourage the local community to dialogue and search for a common language through art, culture, social and communicative transformations. The task of the program is not only to show our achievements and positive sides, but to activate the community to find joint solutions to local and global challenges. The need to rethink understatements, historical traumas and stigmatizations prompts us to look for representations of change and contrasts in photography. After all, it is art and culture that can create a dialogue for positive change and change in the cultural landscape of the region.

We invite photographers from all over the world to become participants of Daugavpils 2027 and show the diversity of Latgale - the contrasts, history and people of Daugavpils, to show the region from their own perspective.
The photos will be used in the Daugavpils2027 application (BidBook) as well as in the Daugavpils2027 communication materials.


Sign in to Google to save your progress. Learn more
Autora vārds uzvārds /  Имя фамилия автора / Author's name *
E-pasts / Электронная почта / E-mail *
Tālr. / Тел. / Mob.
Dzīvesvietas pilsēta un valsts / Город и страна проживания / City and country of residence *
Saite ar fotogrāfijām / Ссылка с фотографиями  / Link with photos *
Fotogrāfijas apraksts / Описание фотографии / Photo description
Fotogrāfijas izmantošanas noteikumi / Условия использования фотографии / Terms of use for the photo *
Paldies! Спасибо! Thanks!
Facebook / Instagram / Twitter / Telegram
@daugavpils2027
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy