Anketa - Utjecaj reklame na potrošača
Poštovani!

U cilju ispitivanja kako reklame utječu na potrošača, molim Vas da izdvojite svega nekoliko sekundi i što točnije odgovorite na ova pitanja u anketi.

Hvala!

Navedite spol *
Koliko često pratite reklame? *
Na kojim medijima najviše pratite reklame? *
U koju skupinu proizvoda ubrajate svoju omiljenu reklamu? *
Koji elementi reklame vas privlače? *
Mislite li da su reklame previše učestale na medijima? *
Koliko smatrate da bi reklame trebale trajati? *
Koliko reklame utječu na Vaš izbor proizvoda? *
Mislite li da reklame utječu na prehrambenu kulturu mladih? *
Jeste li ikad uspjeli uvjeriti roditelje da Vam kupe reklamirani proizvod? *
Smatrate li da su svi proizvodi koji se reklamiraju kvalitetni? *
Mogu li se reklamom povrijediti potrošačka prava? *
Koji je po Vama najvažniji čimbenik u sprječavanju neetičkog reklamiranja? *
Bi ste li htjeli sudjelovati u nekoj reklamnoj kampanji? *
Ocijenite kvalitetu reklama u Hrvatskoj *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service