ใบสมัครงานลูกจ้างโครงการ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที่
กลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
คำนำหน้านาม *
Required
ชื่อ *
กรุณากรอกชื่อเป็นภาษาไทย
Your answer
นามสกุล *
กรุณากรอกนามสกุลเป็นภาษาไทย
Your answer
วัน เดือน ปี เกิด *
ระบุเป็นปีพุทธศักราช
MM
/
DD
/
YYYY
อายุ *
Your answer
สัญชาติ *
Your answer
เชื้อชาติ *
Your answer
ศาสนา *
Your answer
สถานภาพการสมรส *
Required
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
อีเมล
Your answer
ประวัติการศึกษา *
ระบุชื่อสถานศึกษา คณะ สาขาวิชา
Your answer
ประวัติการทำงาน *
ระบุตำแหน่ง หน่วยงาน และระยะเวลาการทำงาน (ปี/เดือน)
Your answer
ความสามารถในการใช้งาน Computer Programs *
ระบุชื่อโปรแกรมสำเร็จรูป
Your answer
บุคคลที่ติดต่อได้กรณีเร่งด่วน *
ระบุชื่อ นามสกุล ความสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service