VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami - Formularz zgłoszeniowy
Zapraszamy do udziału w VIII Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami, który odbędzie się 15 listopada 2022 r. (wtorek), w godz. 10:00 - 16:00.

Zakończyła się już rejestracja osób chętnych do udziału stacjonarnego, zapraszamy jednak do udziału online!

Poniższy formularz zgłoszeniowy pełni dwie funkcje: pozwala zgłosić Państwa udział w Kongresie, ale także pozwala na poznanie Państwa potrzeb, które są istotne z punktu widzenia uczestnictwa w tym wydarzeniu. Chcielibyśmy, by czuli się Państwo jak najlepiej podczas organizowanego przez nas Kongresu, dlatego prosimy o szczegółowe odpowiedzi, które pozwolą nam na jak najlepsze dopasowanie się do Państwa oczekiwań.

Formularz prosimy wypełnić do 14 listopada 2022 r. do godziny 12:00.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:
Więcej informacji o Kongresie: https://www.facebook.com/PFOzN oraz www.pfon.org 
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami jest organizowany przez Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami w ramach projektu pn. „Ukraine crisis: disability inclusive response and recovery” realizowanego przez Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami w partnerstwie z European Disability Forum oraz finansowanego ze środków CBM – oraz przy wsparciu licznych organizacji pozarządowych
Imię *
Nazwisko *
Telefon *
Organizacja, którą reprezentujesz

*
Będę uczestniczyć w Kongresie: *
Dodatkowe potrzeby – wybierz, jeżeli chcesz z nich skorzystać: *
Required
Dodatkowe potrzeby związane z dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami – opisz, jeśli są inne niż wymienione powyżej:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami z siedzibą w Warszawie, przy ul. Białostockiej 4 lok. 2 (Administrator danych) w celu realizacji działań związanych z organizacją, promocją oraz ewaluacją działań realizowanych w ramach inicjatywy „Kongres Osób z Niepełnosprawnościami i Konwenty Regionalne". *
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami oraz Partnerów Kongresu mojego wizerunku, utrwalonego na zdjęciach i nagraniach z Kongresu, w celach informacyjnych związanych jego z realizacją i przebiegiem, oraz na rozpowszechnianie go za pośrednictwem strony internetowej, mediów społecznościowych oraz we wszelkich innych materiałach informacyjnych, publikacjach, wydawanych przez Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami oraz Partnerów Kongresu. Wyrażenie zgody udzielane jest na czas nieokreślony i obejmuje zezwolenie na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku na zdjęciach bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. *
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami z siedzibą w Warszawie, Białostockiej 4 lok. 2, 03-741 Warszawa. Z Administratorem danych możesz się skontaktować poprzez adres e-mailowy: biuro@pfon.org
2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań związanych z organizacją, promocją oraz ewaluacją działań realizowanych w ramach inicjatywy „Kongres Osób z Niepełnosprawnościami i Konwenty Regionalne” (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody.
5. W przypadku wyrażenia zgody przysługiwać będzie Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Twoje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8. Przysługuje Ci prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przesłankami określonymi w RODO (art. 15-22 RODO).
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 2.
10. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mailowy: biuro@pfon.org lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
Zapoznałam/-em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy