การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2556

นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ เปิดอบรมหลักสูตร "การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla" โดยวิทยากรคุณภาพจากโอเพนซอร์สทูเดย์ อาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล บรรณาธิการบริหาร ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้าน HTML เพราะเราจะสอนตั้งแต่การจำลองเครื่องเป็นเซิร์ฟเวอร์ การติดตั้งโปรแกรม การจัดการเนื้อหา การจัดการระบบสมาชิก การติดตั้งส่วนเสริมต่างๆ ร่วมไปถึงการตกแต่งหน้าตาเว็บไซต์ให้สวยงาม ฯลฯ

อบรมวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2556
ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องอบรมฯ อาคารซิตี้ลิงก์ ซ.เพชรบุรี 35

ราคาท่านละ 5,900 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
แถมฟรี Tablet ขนาด 7 นิ้ว Wifi กล้องหน้า กล้อง หลัง จำนวน 1 เครื่อง

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question