แบบประเมินผลความพึงพอใจในการใช้งานคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ระบบวารสารและการประชุมวิชาการ มก.)
ระบบบริการวารสารและการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของระบบคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันเผยแพร่และให้บริการบทความในวารสารของมหาวิทยาลัย จำนวน 42 วารสาร และ บทความในเอกสารการประชุมทางวิชาการที่ผลิตโดยหน่วยงานของมหาวิทยาลัย จำนวน 6 การประชุมฯ ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลและดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้จากทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถเข้าสู่ระบบบริการวารสารหรือการประชุมวิชาการโดยเลือกจากรายชื่อ ที่เมนู ผลงาน ในระบบคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ URL: https://kukr.lib.ku.ac.th/
รายชื่อวารสารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายชื่อการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน
อายุ *
หน่วยงานที่สังกัด *
สถานภาพ *
การศึกษา *
วัตถุประสงค์การใช้ระบบ *
Required
ชื่อระบบวารสารหรือการประชุมวิชาการ มก. ที่เคยใช้งาน (ระบุได้มากกว่า 1 ชื่อ)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy