Zgłoszenie udziału w transgranicznych szkoleniach i kursach organizowanych przez EUWT TATRY
w ramach mikroprojektu pt. "Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY"
Imię i nazwisko
Your answer
Instytucja
Your answer
Telefon kontaktowy
Your answer
Adres e-mail
Your answer
Zgłaszam swój udział w następujących szkoleniach
(proszę zaznaczyć wybrane szkolenia lub kursy)
1) Transgraniczne aspekty pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na polsko-słowackim pograniczu – doskonalenie specjalistyczne
Podstawowe informacje:
- szkolenia dla pracowników administracji samorządowej z polskiej i słowackiej strony
- 10 szkoleń (5 po stronie polskiej i 5 po stronie słowackiej
- tematyka koncentruje się na praktycznych kompetencjach niezbędnych podczas przygotowania i realizacji transgranicznych projektów
- wszystkie szkolenia przeprowadzone będą w ujęciu transgranicznym, dzięki czemu zwiększy się wiedza uczestników o aktualnych procedurach prawnych krajowych i równocześnie uzyskają oni informacje, jakie procedury obowiązują po drugiej stronie granicy
- maksymalna liczba uczestników podczas 1 szkolenia – 15 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)
- planowany termin realizacji: wrzesień 2017 – marzec 2018
- miejsce – Nowy Targ (szkolenia w języku polskim) oraz Kieżmark (szkolenia w języku słowackim)
2) Zrozumieć sąsiada – kursy i tandemy językowe
Podstawowe informacje:
- transgraniczny kurs języka polskiego i słowackiego skierowany do pracowników administracji samorządowej
- kurs obejmować będzie aspekty niezbędne do codziennej pracy w przygranicznym samorządzie, przygotowywania i realizacji polsko-słowackich projektów. Uczestnicy poznają zasady gramatyczne, nauczą się specjalistycznego słownictwa, podstawowych form komunikacji, rozumienia otrzymywanej korespondencji
- ostatnie spotkanie podczas kursu będzie miało formę tandemów językowych, tzn. wspólnego spotkania polskiej i słowackiej grupy kursantów
- zorganizowane zostaną 2 grupy po stronie polskiej i 2 po stronie słowackiej
- maksymalna liczba uczestników kursów – 60 osób
- czas trwania kursu – 9 miesięcy, około 60 godzin lekcyjnych
- planowany termin realizacji: sierpień 2017 – kwiecień 2018
- miejsce – Nowy Targ (kurs języka słowackiego) oraz Kieżmark (kurs języka polskiego)
3) E-biznes i e-marketing w transgranicznej praktyce – doskonalenie zawodowe
Podstawowe informacje:
- kurs przeznaczony dla osób zatrudnionych na pograniczu w różnych branżach, prowadzących samodzielną działalność, chcących zmienić pracę oraz wszystkich zainteresowanych nabyciem nowych umiejętności
- obejmuje zakresem podstawowe zagadnienia dotyczące wykorzystania Internetu w prowadzeniu działalności gospodarczej, w szczególności sprzedaży różnego rodzaju produktów za pośrednictwem sieci, jak i umiejętności budowy e-biznesu od podstaw z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem polsko-słowackiej współpracy transgranicznej
- kurs prowadzony w formie e-learningu w języku polskim i słowackim poprzez dwujęzyczną platformę e-learningową www.e-plskedu.eu/pl
- obejmuje cykl modułów tematycznych prowadzonych w formie e-learningu oraz 3 warsztatów stacjonarnych
- maksymalna liczba uczestników kursu – 50 osób
- czas trwania kursu: ok. 10 miesięcy
- planowany termin realizacji: lipiec 2017 – kwiecień 2018
- miejsce – kurs e-learningowy, elastyczne nauczanie na odległość, niezbędne jest tylko posiadanie dostępu do Internetu. Planowane są też 3 warsztaty stacjonarne w Nowym Targu
Informacje ogólne:
- Wszyscy uczestnicy szkoleń i kursów otrzymają materiały szkoleniowe oraz certyfikaty udziału w szkoleniu.
- O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Powstanie również lista rezerwowa uczestników (w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniach/kursach osób zakwalifikowanych).
- Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane o tym fakcie przez organizatorów.
- Wszystkie szkolenia i kursy są bezpłatne.
Osoby, które mają specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności, uprzejmie prosimy o zgłoszenie tych potrzeb poniżej:
Your answer
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) – w celach związanych z rekrutacją, monitoringiem, kontrolą i ewaluacją mikroprojektu pt. „Transgraniczne doskonalenie zawodowe i specjalistyczne w EUWT TATRY” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Required
Mikroprojekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms