ANKETA ZA STARŠE
Spoštovani starši!
Z anketo, ki je pred vami, želimo dobiti vpogled v izobraževanje na daljavo in načrtovati nadaljnje delo, da bi bili - v primeru ponovnega izbruha epidemije - bolje pripravljeni na delo na daljavo.
Če imate več šoloobveznih otrok, za vsakega izpolnite svojo anketo.
Za iskrene odgovore se vam zahvaljujemo.
Koliko šoloobveznih otrok je v vaši družini? *
Oddelek *
Je vaš otrok učenec s posebnimi potrebami? *
Ima vaš otrok status učenca tujca? *
Je vaš otrok opredeljen kot nadarjen učenec? *
Do katerih pripomočkov za dobro delo na daljavo ima vaš otrok sedaj dostop? *
Required
V kolikšni meri je bil vaš otrok samostojen pri delu na daljavo? *
Pri čem je vaš otrok največkrat potreboval pomoč pri delu na daljavo? *
Koliko časa je vaš otrok (ponedeljek – petek) v povprečju delal za šolo? *
Bi lahko ocenili, kolikšna je bila povprečna količina nalog pri večini predmetov, ki so jih učitelji pripravljali za učence (upoštevate tedensko število ur pri posameznem predmetu)? *
Pri katerih predmetih se je vaš otrok čutil preobremenjenega? *
Pri katerih predmetih je vaš otrok potreboval več vaše pomoči? *
Ali so bila navodila učiteljev pri večini predmetov dovolj jasna? *
Zapišite, pri katerih predmetih navodila niso bila dovolj jasna. *
Bi lahko ocenili, kateri načini dela na daljavo so vašemu otroku najbolj ustrezali? (Izberite 2 odgovora) *
Required
V kolikor bomo ponovno primorani pričeti z izobraževanjem na daljavo, izberite odgovor, ki bi veljal za vašega otroka, za lažjo domačo organizacijo dela. *
Zapišite, kaj se vam je zdelo dobro pri delu na daljavo. *
Zapišite, kaj vas je motilo pri delu na daljavo. *
Ali bi vaš otrok potreboval usposabljanje za delo z orodjem MocrosoftTeams? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy