Biała Podlaska - miasto zielonych przemian
Szanowni Państwo,

Biała Podlaska, podobnie jak inne małe i średnie miasta znajdujące się w gorszej sytuacji niż większe ośrodki, boryka się z szeregiem problemów natury środowiskowej, gospodarczej, społecznej czy instytucjonalnej. Potrzebujemy kompleksowych i skoordynowanych działań odpowiadających na współczesne wyzwania środowiskowe, mających na celu przeciwdziałanie negatywnym trendom demograficznym, tworzenie lepszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz wzmocnienie wydajności administracji. Innym, niezmiernie ważnym zagadnieniem jest zapewnienie standardów dostępności naszego miasta osobom o szczególnych potrzebach, do których należą starsi mieszkańcy miasta, a także osoby z niepełnosprawnościami.

Chcemy, żeby Biała Podlaska była miastem atrakcyjnym do życia i pracy. Może nam w tym pomóc Program Rozwój Lokalny, którego zadaniem jest wsparcie samorządów w dążeniach do osiągnięcia tego celu. Zamierzamy przystąpić do konkursu organizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Pytania zawarte w ankiecie pomogą w opracowaniu projektu pt. „Biała Podlaska - miasto zielonych przemian. Budowa i wdrożenie zintegrowanego modelu polityki miejskiej odpowiadającej na współczesne wyzwania środowiskowe”, który chcielibyśmy przygotować i zrealizować z jak największym Państwa udziałem.

Michał Litwiniuk
Prezydent Białej Podlaskiej

1. Czy zamieszkuje Pan/Pani na terenie Miasta Biała Podlaska ? *
2. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a ze swojego miejsca zamieszkania? *
3. Jak ocenia Pan/Pani jakość życia w Białej Podlaskiej w następujących obszarach? *
Bardzo źle
Źle
Dostatecznie
Dobrze
Bardzo dobrze
lokalny rynek pracy
opieka społeczna
dostępność mieszkań
opieka zdrowotna i profilaktyka
administracja samorządowa
partycypacja społeczna
edukacja przedszkolna
szkolnictwo podstawowe
szkolnictwo ponadpodstawowe
oferta kulturalna
oferta sportowo - rekreacyjna
stan dróg
Infrastruktura rowerowa
bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów
ogólny stan środowiska naturalnego
czystość powietrza
efektywność energetyczna budynków
dostęp do Internetu
atrakcyjność inwestycyjna
Wspieranie przedsiębiorczości
infrastruktura techniczna miasta
miejskie tereny zielone i rekreacyjne
estetyka miasta
atrakcyjność turystyczna
wspieranie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób starszych i z niepełnosprawnościami
dostępność budynków i przestrzeni miejskich dla osób z niepełnosprawnościami i innych grup wrażliwych ze względu na ich ograniczenia
4. Jakie Pana/Pani zdaniem działania inwestycyjne na terenie Białej Podlaskiej powinny być realizowane aby poprawić jakość życia mieszkańców? Prosimy o zaznaczenie 3 najważniejszych. *
Required
5. Jakie Pana/i zdaniem działania nieinwestycyjne na terenie Białej Podlaskiej powinny być realizowane aby poprawić jakość życia mieszkańców? Prosimy o zaznaczenie 3 najważniejszych. *
Required
Ankieta jest w pełni anonimowa, nie podaje się w niej żadnych danych osobowych - prosimy natomiast o uzupełnienie poniższej metryki aby lepiej zbadać Państwa potrzeby i preferencje.
Płeć *
Wiek *
Poziom wykształcenia *
Kategoria społeczno-zawodowa *
Ankieta będzie aktywna do 10 lipca 2019r. do godziny 23:59
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service