Kysely 1/2019: Aktiivimalliin liittyvä asetus
Kysely järjestöille, yhdistyksille ja työllistämisyksiköille

Työttömälle tarjottavia aktiiviehdon täyttäviä palveluita ei ole aina ollut riittävästi ja alueelliset erot tarjonnassa ovat olleet suuria. Jos työtön ei pysty osoittamaan aktiivisuuttaan, hänen työttömyysturvaansa leikataan. Tämä on lisännyt Kelan toimeentulotuen tarvetta.

Jatkossa palveluiden tarjonta voi lisääntyä. Hallituksen uuden asetuksen mukaan työllistymistä tukevaa valmennusta voivat jatkossa järjestää myös esimerkiksi kunta, kuntayhtymä, Työttömien Keskusjärjestö ja sen jäsenyhdistykset tai julkista rahoitusta saava yhdistys. Asetus astuu voimaan 1.4.2019.

Työttömien Keskusjärjestö ja Vates-säätiö pitävät hyvänä sitä, jos uusi asetus lisää työllistymistä edistävää valmennusta niin alueellisesti kuin eri kohderyhmillekin. Tämä edellyttää, että järjestöt ja yhdistykset ottavat koppia asiasta ja lähtevät miettimään toiminnassaan myös aktiiviehtoon sopivia malleja.

Koska asetus on vielä uusi, ei käytäntöjä ole olemassa. Nyt on mahdollisuus vaikuttaa, millaisiksi käytännöt rakentuvat. Kertokaa meille esimerkkejä työllistymistä edistävästä toiminnastanne tai ideoita siitä, mitä se voisi olla. Millaista aktiiviehdon täyttävää toimintaa järjestössänne/yhdistyksessänne on tai voisi olla? Haluamme nostaa selvityksessä nousseita esimerkkejä ja malleja ministeriölle tiedoksi. Lisäksi suunnittelemme yhteistä vaikuttamista keväälle.

Työttömien Keskusjärjestö ry
Jukka Haapakoski
Toiminnanjohtaja

Vates-säätiö sr
Jaana Pakarinen
Toimitusjohtaja

Lisätietoa kyselystä: Leena Valkonen, leena.valkonen@tyottomat.fi, p. 044 717 7277

Lisätietoa aktiivimalliin liittyvästä asetuksesta STM:n sivuilla:
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyottomalle-lisaa-mahdollisuuksia-tayttaa-aktiivimallin-vaatimukset

Tämän kyselyn osoite: https://bit.ly/2FSr9T4

Email address *
Toivomme, että vastaat kyselyymme viimeistään 18.2.2019
Järjestö/organisaatio: *
Your answer
Vastaajan nimi:
Your answer
Vastaajan työtehtävä:
Your answer
Olemme *
Required
Saatteko toimintaanne julkista rahoitusta (esim. STEA, ESR, MSR)
Your answer
Mikä toiminnassanne on sellaista, joka voisi täyttää aktiivimallin ehdon (työllistymistä edistävä valmennus tai sitä vastaava)?
Your answer
Mitä muuta sellaista toimintaa, koulutusta tai valmennusta järjestätte, joka mielestänne tulisi hyväksyä työllistymistä edistäväksi toiminnaksi? Miksi?
Your answer
Pitäisikö vapaaehtoistoiminta hyväksyä aktiivimalliin? Mitä sellaista toimintaa teillä olisi tarjolla, joka samalla edistäisi työllistymistä. Voit myös perustella vapaasti.
Your answer
Onko teillä kokemusta vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden tuetusta työllistämisestä tai siihen liittyvistä palveluista? Ei / Kyllä, millaisista?
Your answer
Millaista tukea/apua toivotte aktiivimalliin ja sen ehtojen soveltamiseen liittyen?
Your answer
Lisätietoja
Your answer
Selvityksen yhteenveto
Tietosuoja: Vastaajien yhteystiedot kerätään vastaajien aitouden varmistamiseksi. Vastaajien tiedot poistetaan kerätystä aineistoista viimeistään 3 kk jälkeen vastauksen viimeisestä jättöpäivästä.
Kiitos osallistumisestanne!
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service