แบบเก็บข้อมูลนักเรียนที่ปรึกษา
นางอัฏฐพร รัตนอุดม ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559-2561
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
เลขที่ *
Your answer
เลขประจำตัว
Your answer
วันเดือนปีเกิด *
Your answer
สัญชาติ
Your answer
เชื้อชาติ
Your answer
ศาสนา
Your answer
ที่อยู่ บ้านเลขที่
Your answer
หมู่ที่
Your answer
ตำบล
Your answer
อำเภอ
Your answer
จังหวัด
Your answer
รหัสไปรษณีย์
Your answer
เด็กด้อยโอกาส
อิ่น ๆ โปรดระบุ..
Your answer
ข้อมูลที่พัก
ระบุข้อมูลที่พัก
ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน รวมประมาณกี่กิโลเมตร
Your answer
ถนนลูกรังกี่กิโลเมตร
Your answer
กี่เมตร
Your answer
ถนนลาดยางกี่กฺิโลเมตร
Your answer
กี่เมตร
Your answer
เดินทางโดย
การขาดแคลน
อื่น ๆ ระบุ
Your answer
ความพิการ / โรคประจำตัว
ลักษณะความพิการ
Your answer
โรคประจำตัว
Your answer
โรงพยาบาลที่ได้รับการรักษา
Your answer
ครอบครัว / สถานภาพบิดามารดา
จำนวนบุคคลที่ผู้ปกครองอุปการะรวมตัวนักเรียนด้วย กี่คน
Your answer
นักเรียนเป็นบุตรคนที่
Your answer
ชื่อ -สกุล บิดา
Your answer
เลขประจำตัวประชาชนบิดา
Your answer
อาชีพ
Your answer
รายได้ / เดือน
Your answer
ชื่อ - สกุล มารดา
Your answer
เลขประจำตัวประชาชนมารดา
Your answer
อาชีพ
Your answer
รายได้ / เดือน
Your answer
ชื่อ - สกุล ผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา)
Your answer
เลขประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง
Your answer
อาชีพ
Your answer
รายได้ / เดือน
Your answer
สาเหตุที่นักเรียนคิดว่าเป็นปัญหาจะทำให้นักเรียนมีแนวโน้มจะออกกลางคัน (เลือกตอบได้มากกว่า 1สาเหตุ)
ระบุสาเหตุอื่น ๆ ด้วย ที่อาจทำให้นักเรียนมีปัญหา
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms