Project DEEP - Digital Entrepreneurship for Employability Paths - INDIVIDUALS
Таблицата по-долу съдържа списък на дигиталните компетенции, които са необходими в предприемаческия свят. Моля посочете кои компетенции притежавате и кои не, но бихте искали да имате, защото са необходими за намирането на работа?
Информация и грамотност по отношение на данните
- Сърфиране, търсене и филтриране на данни, информация и дигитално съдържание
Притежавам(1 не притежавам такава компетенция и 5 притежавам тази компетенция)
Необходимост на пазара на труда(1 означава, че не ги намирате приложими за пазара на труда и 5 означава, че компетенциите са изключително приложими)
- Оценка на данни, информация и дигитално съдържание
Притежавам(1 не притежавам такава компетенция и 5 притежавам тази компетенция)
Необходимост на пазара на труда(1 означава, че не ги намирате приложими за пазара на труда и 5 означава, че компетенциите са изключително приложими)
Управление на данни, информация и дигитално съдържание
Притежавам(1 не притежавам такава компетенция и 5 притежавам тази компетенция)
Необходимост на пазара на труда(1 означава, че не ги намирате приложими за пазара на труда и 5 означава, че компетенциите са изключително приложими)
Комуникация и сътдудничество
- Интеракция чрез дигитални технологии
Притежавам(1 не притежавам такава компетенция и 5 притежавам тази компетенция)
Необходимост на пазара на труда(1 означава, че не ги намирате приложими за пазара на труда и 5 означава, че компетенциите са изключително приложими)
- Споделяне през дигитални технологии
Притежавам(1 не притежавам такава компетенция и 5 притежавам тази компетенция)
Необходимост на пазара на труда(1 означава, че не ги намирате приложими за пазара на труда и 5 означава, че компетенциите са изключително приложими)
- Повишаване на гражданското участие чрез дигиталните технологии
Притежавам(1 не притежавам такава компетенция и 5 притежавам тази компетенция)
Необходимост на пазара на труда(1 означава, че не ги намирате приложими за пазара на труда и 5 означава, че компетенциите са изключително приложими)
- Сътрудничество чрез дигитални технологии
Притежавам(1 не притежавам такава компетенция и 5 притежавам тази компетенция)
Необходимост на пазара на труда(1 означава, че не ги намирате приложими за пазара на труда и 5 означава, че компетенциите са изключително приложими)
- Норми на поведение в интернет
Запознатост с нормите на поведение и know-how при използване на дигитални технологии и при взаимодействие с дигитална среда. Адаптиране на комуникационната си стратегия към специфичната аудитория и запознатост с културните и възрастови различия в дигитална среда.
Притежавам(1 не притежавам такава компетенция и 5 притежавам тази компетенция)
Необходимост на пазара на труда(1 означава, че не ги намирате приложими за пазара на труда и 5 означава, че компетенциите са изключително приложими)
- Управление на дигитална идентичност
Притежавам(1 не притежавам такава компетенция и 5 притежавам тази компетенция)
Необходимост на пазара на труда(1 означава, че не ги намирате приложими за пазара на труда и 5 означава, че компетенциите са изключително приложими)
Създаване на дигитално съдържание
- Разработване на дигитално съдържание
Притежавам(1 не притежавам такава компетенция и 5 притежавам тази компетенция)
Необходимост на пазара на труда(1 означава, че не ги намирате приложими за пазара на труда и 5 означава, че компетенциите са изключително приложими)
- Интегриране и преработване на дигитално съдържание
Притежавам(1 не притежавам такава компетенция и 5 притежавам тази компетенция)
Необходимост на пазара на труда(1 означава, че не ги намирате приложими за пазара на труда и 5 означава, че компетенциите са изключително приложими)
- Авторски права и лицензи – разбиране за това как авторските права и лицензи се прилагат към данните
Притежавам(1 не притежавам такава компетенция и 5 притежавам тази компетенция)
Необходимост на пазара на труда(1 означава, че не ги намирате приложими за пазара на труда и 5 означава, че компетенциите са изключително приложими)
- Програмиране
Притежавам(1 не притежавам такава компетенция и 5 притежавам тази компетенция)
Необходимост на пазара на труда(1 означава, че не ги намирате приложими за пазара на труда и 5 означава, че компетенциите са изключително приложими)
Сигурност
- Защита на устройства
Притежавам(1 не притежавам такава компетенция и 5 притежавам тази компетенция)
Необходимост на пазара на труда(1 означава, че не ги намирате приложими за пазара на труда и 5 означава, че компетенциите са изключително приложими)
- Защита на лични данни и поверителност
Притежавам(1 не притежавам такава компетенция и 5 притежавам тази компетенция)
Необходимост на пазара на труда(1 означава, че не ги намирате приложими за пазара на труда и 5 означава, че компетенциите са изключително приложими)
- Защита на здравето и благосъстоянието
Притежавам(1 не притежавам такава компетенция и 5 притежавам тази компетенция)
Необходимост на пазара на труда(1 означава, че не ги намирате приложими за пазара на труда и 5 означава, че компетенциите са изключително приложими)
- Защита на околната среда
Притежавам(1 не притежавам такава компетенция и 5 притежавам тази компетенция)
Необходимост на пазара на труда(1 означава, че не ги намирате приложими за пазара на труда и 5 означава, че компетенциите са изключително приложими)
Решаване на проблеми
- Разрешаване на технически проблеми
Притежавам(1 не притежавам такава компетенция и 5 притежавам тази компетенция)
Необходимост на пазара на труда(1 означава, че не ги намирате приложими за пазара на труда и 5 означава, че компетенциите са изключително приложими)
- Идентифициране на нужди и технологични отговори
Притежавам(1 не притежавам такава компетенция и 5 притежавам тази компетенция)
Необходимост на пазара на труда(1 означава, че не ги намирате приложими за пазара на труда и 5 означава, че компетенциите са изключително приложими)
- Креативно използване на дигитални технологии
Притежавам(1 не притежавам такава компетенция и 5 притежавам тази компетенция)
Необходимост на пазара на труда(1 означава, че не ги намирате приложими за пазара на труда и 5 означава, че компетенциите са изключително приложими)
- Идентифициране на пропуски в дигиталните компетенции
Притежавам(1 не притежавам такава компетенция и 5 притежавам тази компетенция)
Необходимост на пазара на труда(1 означава, че не ги намирате приложими за пазара на труда и 5 означава, че компетенциите са изключително приложими)
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy