Упитник за бодовање клијената
Министарство пољопривреде и Светска банка
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Име и презиме
Место пребивалишта
Адреса
Општина
Место и адреса инвестиције
Телефон
Маил
Делатност подносиоца
Clear selection
Навести тренутну структуру сточног фонда који је пријваљен у трезору ( број грла, структуру )?
Да ли су грла која поседујете на газдинству уматичена ?
Clear selection
Да ли поседујете објекат за држање животиња, у власништву или је закуп?
Clear selection
Навести величину објекта у м2, као и од чека је објекат - материјали, чврста градња, монтажни објекат, дрвени објекат....?
Да ли је објекат за држање животиња уписан у управи за ветерину?
Clear selection
Наведите локацију објекта за држање животиња ( центар, издвојене место на крају села, града .... или нешто друго) ?
Да ли течни и чврсти стајњак, одлажете на прописано место, дефинисано законом о заштити животне средине (можете проверити са локалним инспектором који је задужен за Ваше газдинство)?
Clear selection
Навести тренутну структуру биљене производње која је пријављена у трезору ( по културама )
Да ли објекат за држање животиња, објекат за производњу уписан у одговарајућој управи?
Clear selection
Да ли подносилац пријаве, у календарској години када је расписак јавни позив, има мање или мааксимално навршених 40 година ( Да-  5 бодова )
Clear selection
Да ли подносилац захтева особа женског пола и/или већина власника правног лица женског пола ( да - 5 бодова )
Clear selection
Да ли је подносилац пријаве  члан земљорадничке задруге и/или удружења пчелара, неког другог удружења или кластера за задруге и предузећа  у моменту објављивања позива ( Да- 5 бодова )
Clear selection
Да ли се место инвестиције налази у подручију са отежаним условима рада у пољопривреди на основу прописа којим се одређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди (  Да - 15 бодова )
Clear selection
Да ли се место инвестиције налази у "неразвијеним општинама" на основу уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе ( набавка новим машина и опреме, подносилац пријаве мора имати пребивалиште односно седиште на подручју обухваћеном уредбом о утврђивању јединстене листе развијености региона и јединица локлане самоуправе). Максимално 10 бодова
Clear selection
Да ли  сте у поступку добијања - конверзије сертификата за органску производњу или Глобал ГАП стандард ( Укупно 15 бодова )
Да ли инвеситиције предвиђене пројектом доприносе заштити животне средине и/или ублажавању ефеката климатских промена ( укупно 10 бодова )
Clear selection
Да ли подносилац пријаве има завршену среду школу IV степен или основне академске студије / за правна лица: да ли 50% или више власника привредног друшта или чланова задруге има   IV степен или основне академске студије( укупно 10 поена )
Да ли подносилац пријаве има претходно искуство од најмање 3 године, мерено у броју година у активном статусу у регистру ПРГ-а ( 5 бодова)
Clear selection
Да ли подносилац пријаве сарађује са пружаоцима саветодавних услуга ( државне или приватне институције) - 5 бодова
Clear selection
Иновативности пројекта - да ли се пројекат односи на инвестиције у набавку нове опреме за дигитализацију или аутоматизацију процеса , набавка софтвера и ардвера ( укупно 15 бодова )
Clear selection
Књига поља, управљање отпадом, прописи, стандарди и сл. ( спремност да се пруже додатне услуге у циљу задовољења инспекцијске контроле - увођење књиге поља, обележвање места за отпадну амбалажу моторног уља и отпадно моторно уље, места за хемикалије и заштитну опрему за прскање , прописано одлагање ђубрива у сточарству и др).
Clear selection
Назив опреме за коју се подноси пријава
Вредност инвестиције за коју подносите захтев
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy