วิทยาลัยเทคนิค สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า(ต่อเนื่อง) แบบประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 1/2560
คำชี้แจง
- แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1. ข้อมูลผู้กรอก
ส่วนที่ 2. เลือกรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน (ให้เลือก 1 รายวิชาต่อการประเมิน 1 ครั้ง เท่านั้น)
ส่วนที่ 3. ส่วนการประเมิน

ปล. ในการประเมิน 1 ครั้ง นศ. สามารถประเมินได้เพียง 1 รายวิชาเท่านั้น เช่น ถ้า 1/2560 นศ. เรียน 7 รายวิชา แสดงว่านักศึกษาต้องกรอกแบบสอบถาม นี้ 7 ครั้ง ในกรณีที่ 1 รายวิชามีอาจารย์สอนหลายท่านให้ประเมินให้ครบทุกท่าน

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ปีการศึกษา *
ภาคการศึกษา *
ชั้นปี *
กลุ่ม
หลักสูตร, สาขา
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms