Acabem amb l'explotació a la Universitat de Barcelona

Exigeix al Sr. Rector de la Universitat de Barcelona la regularització dels "falsos" associats.

#laUBexplota

  Exigeixo al Rector de la Universitat de Barcelona la regularització dels "falsos" associats de la UB mitjançant contractes adequats, a temps complet i amb sous dignes per garantir la qualitat de la docència i de la recerca de la Universitat de Barcelona

  Exijo al Rector de la Universitat de Barcelona la regularización de los "falsos" asociados de la UB mediante contratos adecuados, a tiempo completo y con salarios dignos para garantizar la calidad de la docencia y de la investigación de la Universitat de Barcelona.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  APR (Assemblea de Professorat Reclamant de la Universitat de Barcelona)