Ebs hakkında açılan davalar hemen durdurulsun!

Ebs hakkında açılan davalar hemen durdurulsun!

Münih'de her sene düzenlenen NATO güvenlik toplantısının resmi düzenleyicisi eski diplomat İschinger'in muğlak ifadeleri sonucunda evine baskın düzenlenen ve hakkında dava açılan Ebs“in 26 Ağustos Perşembe günü görülmeye başlayanak olan davası, devletin Münih'deki tüm devrimci, anti-faşist, savaş karşıtı, barış yanlısı ve mülteci hakları savunucusu kurum ve kuruluşlara bir saldırıyı ifade etmektedir.


Güney Kürdistanlı bir mültecinin polis tarafından kötü muamele görmesine karşı gelmek, NPD'nin desteklediği bir eyleme engel olmaya çalışmak ve militarizmin Almanya'da resmileşerek toplumda yayılmasınına engel olmak suçlamalarıyla karşılaşan Ebs Münih'de mücadelenin ön saflarında yer almış, özellikle de Türkiye ve Kürdistan'tan gelmiş mülteciler için yoğun dayanışma içinde olmuştur.Ebs“'in hapis ve para cezalarına mahkum edilerek, Almanya'da savaşa, faşizme, yabancı düşmanlığına, militarizme karşı mücadele eden kurumlar, örgütler ve bireyler üstünde kurulmak istenilen bu baskı, aynı zamanda Almanya'nın başta Bosna, Afganistan, Kongo gibi ülkelerde askeri güçlerinin konuşlandırılmasına devam edilirken, ülke içindeki muhalefeti de susturmaya yöneliktir.

Bu nedenledir ki, bu dava sadece Münih'in yerel bir davası değildir. Dünyanın çeşitli yerlerinde hayata geçirilen baskıların, savaşların ve ekonomik sömürünün sürdürebilmesi için Almanya'nın kendi ülkesindeki muhalefeti susturması anlamına gelmektedir. Bu yüzden “Ebs ve diğer tüm siyasi davalılar hakkındaki davaların hemen durdulmasını ve serbest bırakılmasını talep ediyoruz:

İmza listesi : (23.08.2010)


1. İsmail Beşikci - Yazar
2. Haluk Gerger - Yazar
3. Fikret Başkaya - Yazar
4. Sibel Özbudun - Akademisyen
5. Temel Demirer - Yazar
6. Sait Çetinoğlu - Araştırmacı/ Yazar – Ankara
7. Suphi Toprak - Münih
8. Forza Livorno Endüstriyel Futbola Karşı Taraftar Hareketi
9. Avusturya Demokratik Haklar Dernegi
10. Dr.Nick Brauns - Gazeteci - Berlin
11. Lea-Won - Sanatçı - Münih
12. Dr. Beyazit Tas - Ögretim görevlisi ve Yazar - İşviçre,
13. D.Engin İpek - Öğrenci - Ankara
14. Rojhat Baran - Ögrenci - Bochum
15. Mutlu Serbest - Ögrenci - İstanbul
16. Emek Aze Özdemir - Ögrenci - Istanbul
17. Havva Balcı - İşçi - Istanbul
18. Erkan Özdemir - İşçi - İstanbul
19. Gülseren Balcı - İşçi - İstanbul
20. Yunus Kaynak - Memur – Diyarbakır
21. Wladek Flakin - Gazeteci - Berlin
22. Tevfik Savaş - Medya - Ankara
23. Can Topal - Ögrenci - Ankara
24. Ferhat Talan - Ögrenci - Muğla
25. İbrahim Daş - Öğrenci - İzmir
26. Umut Geylani - Öğrenci - İzmir
27. Özgül Altuntaş - İşçi - Bochum
28. Ercan Altuntaş - İşçi - İzmir 28.
29. H. Hüseyin Tahmaz - Gazeteci - İstanbul
30. Murat ALTUN -mizah yazarı - Kocaeli
31. Eren Aktaş - Memur - Diyarbakır
32. Orhun Yüksel - İşçi - Ankara
33. Muzaffer Güzelocak - İşadamı - İstanbul
34. Arzuman AGBABA - Mimar - Paris
35. Zafer Yüksel-Öğrenci-Bursa
36. Can Davaslıgil - İşçi - İstanbul
37. Erşan Kulu-Öğrenci-İstanbul
38. Ertan Akbaba Proleter
39. Dr. Berat Ulas - (SES-Mitglied)
40. Ufuk Bıyık - Muhasebe- Ankara
41. Ethem Kelmendi - Öğrenci - İstanbul
42. Tufan Şahan - Kimyager - Ankara
43. Mehmet Kahraman - Eğitmen - Hatay
44. Hasan Hüseyin - Öğrenci - İstanbul
45. Meryem Güneş - Emekli - İstanbul
46.Ümit Bayır - Öğrenci - Ankara
47.Gönül Cebeci - Filolog - Avanos
48.Hakan Demir - Gazeteci - İstanbul
49. Mikail Aslan - Sanatçı
50.Ahmet Güngörmüş - İşçi - Alanya

  This is a required question

  Açıklamalar:

  Bizler Türkiye'de futbolun ve taraftar olmanın endüstriyelleşmesinin karşısında tutum alırken, biliyoruz ki, bu mücadele sadece futbol ile kısıtlı olamaz. Bu yüzden Ebs'in Militarizme, Faşizme, yabancı düşmanlığına ve Almanya'nın emperyalist politikalarına karşı vermiş olduğu Münih'deki mücadelesi bizimde arzuladığımız futbolun mücadelesinin bir parcasıdır. Ebs hakkındaki mahkemenin durdurulması ve Almanya'da uygulanan yasaların da en kısa sürede demokratikleşmesini arzuluyoruz. Forza Livorno www.forzalivorno.org Erklärungen Während wir in der Türkei gegen die Kommerzialisierung des Fußballs und der Fangemeinschaft unsere Haltung einnehmen, wissen wir dennoch, dass dieser Kampf nicht nur auf Fußball beschränkt werden kann. Daher sind die Aktivitäten von Ebs gegen Militarismus, Faschismus, Ausländerfeindlichkeit und imperialistische Politik Deutschlands ein Teil unseres Kampfes um den von uns gewünschten Fußball. Wir wünschen, dass das Verfahren gegen Ebs sofort gestoppt und die in Deutschland praktizierten Gesetze demokratisiert werden. Forza Livorno Gegen kommerzialisierten Fußball!

  Şöyleşi: Sibel Özbudun

  Suphi Toprak: Yabancı düşmanlığına karşı ve mülteci hakları için yapılan mücadelenin önemi sizce nedir? Sibel Özbudun: Şunu görmek gerek: Günümüzde “yabancı” ya da “mülteci” eskiden olduğu üzere “marjinal”, giderek “göz ardı/ihmal edilebilir” kategoriler değil… XX. yüzyılın son çeyreğinden itibaren tüm yerküreyi kapitalist piyasanın buyrultularına boyun eğdirme girişimi olarak da tanımlayabileceğimiz neo-liberal küreselleşme, özellikle yoksulları öylesine bir yerinden etti, doğdukları yerle, yurtlarıyla ilişkilerini öylesine koparttı ki, bugün “yabancı” denilenler, “mülteci”, “göçmen” denilenler zengin Kuzey ülkelerinin nüfusunun hatırı sayılır oranlarını oluşturuyor. Durum böyle olunca da, “yabancı düşmanlığı”, örneğin XX. yüzyıl başlarında olageldiği üzere bir “iç tahkimat”, “ulusal birliği sağlama” aracı olmaktan çıkıp, toplumları içinden çürüten bir patolojiye dönüşüyor. Şu halde, yabancı düşmanlığına karşı, mülteci hakları için mücadele, Kuzey ülkelerinde öncelikle, toplumsal esenliği sağlamanın bir yolu. “Karakafa”ların yanıbaşında diri diri yakılmalarını kayıtsızca izleyen, hatta bundan gizli bir memnuniyet duyan bir “sarıkafa”nın “insanım” diyebilme hakkı yoktur… Suphi Toprak: Ebs yıllardan bu yanı mültecilerin hakları için mücadele ederken önüne çıkan en büyük engel Alman devletin yasaları. Neden Almanya'da, Türkiye'de yabancılara ve kendinden farklı görülenlere karşı bu yasalar ve toplumda bu tepkiler var? Sibel Özbudun: Bu da işin başka bir veçhesi: Neo-liberal sistem gerçekten de insanî olan her şeyin piyasada karşılığı olan bir girdiye dönüşmesini hedefliyor. Sistem ancak kapsama alanı içerisindeki insanları birbiriyle çatıştırarak, aralarına hiyerarşiler koyarak ve artan oranda dıştalayıcılaşarak varlığını sürdürebilmekte. Kendini “marjinal” hissetmemek için herkesin, ayakları altında çiğneyebileceği bir “öteki”ne gereksinim duyduğu bir dizilim bu: orta sınıf beyaz erkeğin alt sınıf beyaz erkeği, alt sınıf beyaz erkeğin kaçak göçmen “öteki”ni (ya da Kürt’ü) onun kaçak göçmen kadını… çiğneyerek kendini olumlayabileceği bir insanlık tablosu… Devletler yasaları ile “yurttaşları”na bu doyum olanağını sağlarken, şirketlere de boğaz tokluğuna ölesiye çalıştırıp sonra da fırlatıp atabilecekleri bir işgücü kaynağı sunuyor, “en alttakiler”in kimliğinde…

  Gespräch mit Sibel Özbudun

  Suphi Toprak: Was ist für Sie die Bedeutung der Aktivitäten gegen Ausländerfeindlichkeit und für die Rechte der Flüchtlingen? Sibel Özbudun: Eins muss klar gesehen werden: Heutzutage sind die “Ausländer” oder “Flüchtlinge” nicht mehr wie früher als “marginal” oder Kategorien, die immer einfach verdrängt werden können. Die Globalisierung, die seit letztem Viertel des XX. Jahrhunderts als Unterwerfung des ganzen Globus unter den kapitalistischen Marktgesetzen unter Neo-Liberalismus existiert, hat besonders die Armen von ihren Orten, Geburtsorten und Heimat so brutal vertrieben, dass heute die sogenannten “Ausländer” und “Flüchtlinge” einen beachtlichen Teil der Bevölkerung der reichen nördlichen Ländern ausmachen. Entsprechend der Lage dient die “Ausländerfeindlichkeit” nicht mehr, wie am Anfang des XX. Jahrhunderts als Mittel der “inneren Disziplinierung”, “Errichtung der nationalen Einheit”, sondern wird eine Pathologie, die die Gesellschaften von innen verfault. Daher ist der Kampf gegen Ausländerfeindlichkeit und für Rechte der Flüchtlinge in den nördlichen Ländern ein Weg der Verbesserung des gesellschaftlichen Lebens. Die “Blonden”, die tatenlos die Verbrennung der “Schwarzköpfe zuschauen, sogar davon ein heimliches Genugtum fühlen, haben kein Recht sich als Mensch zu bezeichnen... Suphi Toprak: Während Ebs sich für die Rechte der Flüchtlinge einsetzt, das größte Hindernis davor sind die Gesetzen des deutschen Staates. Warum gibt es sowohl in der Türkei und in Deutschland solche Gesetze und Reaktionen in der Gesellschaft gegen “Ausländer” (Fremde) und anders schauende Menschen? Sibel Özbudun: Das ist die andere Seite: Das neo-liberalistische System will in der Tat alles, was menschlich ist, auf den Markt einführen. Das System kann nur existieren, wenn es die Menschen, die innerhalb seines Einflussbereiches leben, gegeneinander hetzt, und Hierarchien unter denen aufbaut und die immer stärker werdende Ausgrenzung schafft. Dass die Hierarchisierung, damit jede/r sich nicht als “marginal” fühlt, aufgebaut und es immer eine Person unter sich zu finden gibt. Der weiße Mann aus der Mittelklasse kann den weißen Mann aus der unteren Klasse, der weiße Mann den “anderen” illegalen Migrant (oder den Kurde” ) und er die migrantische Frau unterdrücken. So kann sich jede/r als Herrscher/in bestätigen. Das ist ein Bild der Menschheit. Der Staat gibt einerseits eigenen “Bürger” diese Bestätigung des Genugtums vom Herrschen und anderseits den Firmen eine Arbeitskraft, die mit Hungerlohn beschäftigt und später rausgeworfen werden kann. Das ist die Identität der “Unteren”... Wer ist Sibel Özbudun? Sie (geb. 1956) lehrt an der Hacettepe Universität Anthropologie. Als eine der wichtigsten Intellektuellerin nimmt an der Gestaltung des politischen Leben in der Türkei aktiv teil.

  Şöyleyişi: Haluk Gerger

  Suphi Toprak: Emperyalizmin Türkiye ve Kürdistan'a yönelik politikası nedir? Haluk Gerger: Türkiye Cumhuriyeti, emperyalizm bakımından, özellikle Sovyetler Birliği'ne karşı bir tampon ve sonrasında da destek alanı olarak kurgulandı. İkinci Dünya savaşı sonrasında da, Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı ülkelerine karşı lojistik destek coğrafyası, ucuz asker kaynağı, askeri üsler alanı ve nükleer silah deposu olarak, Ortadoğu'ya karşı da "tetikçi" oalrak kullanıldı. Bu militer misyonlarka donatma stratejisi bugün de değişmiş değil. Emperyalizm, Türkiye'yi, "terör bölgesi" olarak nitelendirdikleri Ortadoğu'da bir ileri karakol, stratejik sıçrama platformu ve gerektiğinde "vurucu güç" olarak görüyor.  Militer ilişkide esas güç ABD'nin elindedir. Avrupa Birliği ise, bu "askeri/stratejik hizmetleri" münhasıran ABD'ye kaptırmamak, kendisinin de söz sahibi olduğu bir ortaklık çerçevesinde kulanmak stratejisini izliyor. Şimdi Güney Kürdistan da emperyalizm açısından Türkiye'ye benzer bir stratejik konumda. Emperyalizm, bir yandan, Güney Kürdistan ile Türkiye arasında bu türden bir stratejik bağın kurulmasını istiyor, bir yandan da her iki tarafı birbirinden korkutarak denetim altında tutmayı amaçlıyor. Bu denklemde, Kuzey Kürdistan'ın payına düşense, belirli reformlar çerçevesinde, bir "sorun" ya da "istikrarsızlık" durumundan çıkartılması, mevcut statüsü içinde, hem Güney Kürtleriyle Türkiye arasındaki emperyalizme "işbirlikçilik hizmeti" fromülüne engel teşkil etmemesi, hem de taraflar üzerinde emperyalizmin bir potansiyel "baskı unsuru" olarak kalması. Kuşkusuz, Türkiye'nin "stratejik önemi" onun Kürtler üzerindeki şiddetinin emperyalizm tarafından desteklenmesi sonucunu doğuruyor. Suphi Toprak: Almanya'nın dış polikalarına karşı mücadele veren kesim üzerinde bir baskı var.  Münih'de bunu şu an Ebs'in yargılanmasındayaşıyoruz. Emperyalist ülkelerde'deki savaş karşıtı hareketin Türkiye, Kürdistan ve Ortadoğuya barış getirebilmesi için sizin düşüncelerinize göre yapılması gereken nedir? Haluk Gerger: Metropollerdeki ilerici odakların rolü gerçekten yaşamsaldır. Her zaman, ulusal kurtuluş hareketlerinin, barış mücadelesinin, tahakkümden kurtulma ve bağımsızlık çabalarının temel müttefiki emperyalist ülkeler içindeki ilerici-demokratik destekler olagelmiştir. Kuşkusuz bu stratejik destek pek çok biçim almıştır ama esasını iki hedef oluşturmuştur. Bunlardan birincisi, emperyalist ülkelerdeki kamuoyunu aydınlatmak ve harekete geçirmektir. Biliyoruz ki, emperyalist ülkeler, sadece hükümetler, holdingler, silah tacirleri ya da generallerden oluşmuyor. Emekçiler, gençler, aydınlar, sendikacılar, ilerici ve demokrat milyonlar büyük bir gücü oluşturmaktadırlar. İkinci ve buna koşut olarak, kendi hükümetlerinin saldırganlığına karşı bir demokratik baskı mekanizması ve etkin bir iç engel oluşturmak savaş karşıtı hareket bakımindan öteki temel hedef olmalı. Barış, eşitlik, özgür bir dünya ancak her yerden hayata müdahale ederek ortaklaşa  mücadele ederek kurulabilecek. Avrupa'daki Ebs gibi insanların mücadelesi ve dayanışması bizim açımızdan savaşımımızdaki en temel güç kaynaklarımızdandır."

  Gespräch mit Haluk Gerger

  Suphi Toprak: Was ist die Politik des Imperialismus auf die Türkei und Kurdistan? Haluk Gerger: Türkische Republik wurde vom Imperialismus als Bollwerk gegen Sowjetunion und später als Unterstützungsgebiet benutzt. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die Türkei gegen die Sowjetunion und den Warschauer Pakt als Gebiet der logistischen Unterstützung, als billige Soldatenquelle, als Lager der nuklearen Waffen und gegen Nahen Osten als “Auftragskiller” ausgenutzt. Auch heute hat sich diese militaristische Aufgabe nicht geändert. Imperialismus betrachtet die Türkei in den von Imperialisten als “Terror Region” bestimmten Nahen Osten als eine Wachstation, als strategisches Sprungbrett. In der militärischen Beziehung ist die Macht in den Händen von USA. EU folgt die Strategie, dass USA in dieser Beziehung nicht alleinige Macht wird und zielt auf eine Bündnispolitik, wo sie auch Mitspracherecht hat. Südkurdistan ist jetzt in gleicher strategischen Lage wie die Türkei. Imperialismus will einerseits, dass zwischen Türkei und Südkurdistan in diesem Sinne eine strategische Bindung hergestellt wird. Anderseits will er die beiden Seiten gegeneinander hetzen und ständig vor den anderen Angst schüren, damit er die beiden Seiten unter Kontrolle halten kann. In dieser Beziehung bekommt Nord Kurdistan den Status zugeteilt, dass im Rahmen der bestimmten Reformen ihm nicht mehr ein „Problem“ oder „Instabilität„ zugesprochen werden kann, so dass Nordkurdistan kein Hindernis zwischen südkurdischen und türkischen Kollaboration wird und gleichzeitig ein Druckmittel über Türkei und Südkurdistan bleibt. Sicherlich ergibt sich daraus, dass wegen der „strategischen Wichtigkeit“ der Türkei die Unterdrückung der Kurden von Imperialisten unterstützt werden. Suphi Toprak: Es gibt einen Druck auf die Bewegung, die gegen die Außenpolitik Deutschlands kämpft. Das erleben wir in München zur Zeit mit dem Verfahren gegen Ebs. Was muss Ihrer Meinung nach die Antikriegsbewegung tun, damit der Frieden in der Türkei, in Kurdistan und in den Nahen Osten herrscht? Haluk Gerger: Die Rolle der progressiven Kräften in den Metropolen ist lebenswichtig. Immer war der wichtigste Partner von nationalen Befreiungskämpfen, Friedensbewegungen bei ihren Strebungen nach Unabhängigkeit und Befreiung von Unterdrückung die progressiven, demokratischen Kräften in den imperialistischen Ländern. Sicherlich hat diese strategische Unterstützung verschiedene Formen angenommen aber hat sie hauptsächlich 2 Ziele. Erstens die Aufklärung und Mobilisierung der Öffentlichkeit in den imperialistischen Ländern. Wir wissen, dass die imperialistischen Länder nicht nur aus Regierungen, Firmen, Waffenhändler und Generale bestehen. Sondern machen auch die Werktätigen, Jugendliche, Intellektuellen, Gewerkschaftler, progressive und demokratische Millionen einen mächtigen Teil der Bevölkerung aus. Zweitens und parallel zum Ersten muss ein wichtiges Ziel der Antikriegsbewegung sein, dass sie gegen die Angriffe der eigenen Regierung einen demokratischen Druck ausübt und ein aktives, inneres Hindernis wird. Frieden, Gleichheit und eine freie Welt können durch das aktive Eingreifen überall und gemeinsam möglich sein. Die Kämpfe und Solidarität von Menschen in Europa, wie von Ebs, sind mächtigste Säule unserer Sache. Wer ist Haluk Gerger Haluk Gerger ist ein marxistischer Politikwissenschaftler und Publizist. Bis zu seiner Absetzung unter der türkischen Militärdiktatur 1982 war er Professor und Leiter des Fachbereichs für Internationale Beziehungen der Universität Ankara

  Şöyleşi: Temel Demirer

  Suphi Toprak: Militarizmin doruğa çıktığı bir ülkede yaşıyorsunuz? Militarizme karşı mücadelenin önemi nedir? Temel Demirer: “Militarizm”in en iyi tanımını, “Tanrı’nın Krallığı askerî bir otokrasidir, orada kamuoyu diye bir şey yoktur,” diyen Anatole France’ın verdiği kanısındayım… “Militarizm”in, sınıflı-sömürücü yapının koruyucu/ terörist zırhı/ demir yumruğu olduğunu, hiç ama hiç unutmamak gerekiyorken; Karl Liebknecht’in, “Militarzm, toplum hâlinde yaşamanın en önemli ve en dinamik biçimlerinden biridir… Militarizmin tarihi, devletler ve uluslararasındaki siyasal, toplumsal, iktisadi ve genel olarak da, kültürel uzlaşmazlıkların tarihi olduğu gibi, aynı zamanda, bu ulusların kendi içlerindeki sınıfların mücadelelerinin de tarihidir,” (Karl Liebknecht, Seçme Yazılar-Militarizme Karşı Sınıf Mücadelesi, Çev:Alp Tümertekin, Belge Yay., 2009, s.83-84.) saptamasının da altını özenle çizmek gerek.  Bu durumda, kapitalizmin militarizmin doruğa çıktığı bir rejim olduğunu ve egemen şiddetin merkezi örgütlenmesi olduğunu asla göz ardı etmeden; Hasan Ali Toptaş’ın, ‘Yalnızlıklar’ dizelerini anımsamak gerek militarizmin/ silahlı zorbalığın ne olduğunu anlamak için: “Silahlar ki, her biri bin yalnızlıktır/ ve düşmanıdırlar dilin./ /Silahlarla büyür yalnızlık;/ bilip bilmediğimiz,/ görüp görmediğimiz silahlarla./ Her silah kördür çünkü/ baktığı yeri vursa da,/ her silah sağırdır.” O hâlde, Rosa Luxembourg’un ifadesiyle kapitalizmin önemli bir birikim dalı olan militarizme karşı mücadelenin, elitist veya oligarşik egemenlik ilişkilerinin tehdit ve sınırlamalarına karşı çıkan insanî özgürleşme mücadelesi olduğunu ortaya koyar.   Suphi Toprak: Siz kendiniz de devletin yasalarının hedefi durumundasınız? Ebs militarizme Almanya’da ve hocam siz Türkiye’de karşı durduğunuz için yargılanıyorsunuz. Buradaki durumu nasıl açıklıyorsunuz?   Geçenlerde yitirdiğimiz José Saramago’nun, “Özgürlüklerin giderek daraldığı, eleştirinin yer bulamadığı, çokuluslu şirketlerin, piyasanın totalitarizminin artık bir ideolojiye bile gerek duymadığı, dinsel hoşgörüsüzlüğün gemi azıya aldığı karanlık bir çağda yaşıyoruz. Orwell’in ‘1984’ü çoktan gerçek oldu,” diye betimlediği bir dünyada özgürleşme mücadelesi saflarında yer aldığınız andan itibaren karşınıza, iktidar ve aygıtlarını (ordu, mahkeme, hapishane vs…) zorbalığı dikilir. Zorbalık karşısında ya susacak ya da bedelin ödeyerek hakikâti savunacaksınız… Eğer, “Gerçekleri vermek her zaman iyidir. Gerçekler devrimcidir. Kitlelerin gerçeği bilmeye hakları vardır,” diyen Jean Paul Sartre gibi hakikâti savunacaksanız, iktidarın bütün şimşeklerini/ melanetini üzerinize çekmeye adaysınız demektir! Bu durumda anımsamanız gereken “İnsanın özgürlüğü, kendisine yapılanlara karşı takındığı tavırda gizlidir… “İnsan olmak demek özgür olmak demek… “İnsan kaderini kendisi çizmeli. Özgürlüğü biçimlendirmek ise insanın en yüce görevidir… “Özgürlük direnmektir,” saptamasıyla Jean Paul Sartre’ın tavrı/duruşudur! Doğru olan da, yapılması gereken de budur…   21 Ağustos 2010 09:05:17, Ankara.

  Gespräch: Temel Demirer

  Suphi Toprak: Sie leben in einem Land, wo der Militarismus seine Kulmination erreicht hat. Welche Bedeutung kommt zum Kampf gegen den Militarismus zu? Temel Demirer: Ich glaube, die beste Definition vom Militarismus wurde von Anatole France bestimmt:„Das Reich Gottes ist eine militärische Autrokratie. Dort gibt es keine Öffentlichkeit.“... Es muss gesagt werden, dass der Militarismus Schutz, die terroristische Rüstung und eiserne Faust der Klassen- und Ausbeutergesellschaft. Die Bestimmung von Karl Liebknecht muss auch besonders unterstrichen werden. „Militarismus ist einer der wichtigsten und dynamischsten Art des Zusammenleben. Die Geschichte des Militarismus ist der Konflikte in der Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und im Allgemeinen Kultur auf nationaler und internationalen Ebene. Aber er ist gleichzeitig die Geschichte der Kämpfe der Klassen in dieser Nationen.“ (Karl Liebknecht, Seçme Yazılar-Militarizme Karşı Sınıf Mücadelesi, Çev:Alp Tümertekin, Belge Yay., 2009, s.83-84.) Ohne zu vergessen, dass der Kapitalismus im Militarismus seine Kulmination erlebe, erriner wir an das Gedicht von Hasan Ali Toptaş, ‘Einsamkeiten’, um zu verstehen, was Militarismus und Gewalt der Waffen sind. „Jede Waffe ist tausende Einsamkeit/ und Feinde der Sprache/ Waffen sind große Einsamkeit;/Die Waffen,die uns unbekannten und bekannten/ die wir sahen und nicht sahen. /Jede Waffe ist blind weil/ wenn sie die Stelle trifft, wie sie sieht/ jede Waffe ist taub.“ Deswegen, mit der Bestimmung von Rosa Luxemburg: dass der Kampf gegen den Mitarismus, der wichtigste Zweig des Kapitalismus ist, auch gegen die elitaristischen und oligarchischen Herrschaftsverhältnisse als ein Teil der Emanzipation des Menschen verstanden werden soll. Suphi Toprak: Auch sie sind ein Ziel der Gesetze. Ebs in Deutschland und Sie in der Türkei werden vor Gericht gestellt, weil sie gegen Militarismus aktiv werden. Wie erklären Sie es? Temel Demirer: Wir leben in einer Epoche, die von neulich verstorbener José Saramago als folgendes definiert wurde: Wo die Freiheiten eingeschränkt werden, die Kritiken keinen Raum mehr finden, die internationalen Konzerne und der Totalitarismus des Marktes keine Ideologie mehr brauchen und die religiöse Intoleranz ihren Gipfel erlebt. 1984 ist bereits wahr geworden, sagte ein mal Orwell, wenn Sie nun aber auf der Seite der Freiheit in so einer Welt ihren Platz einnehmen, erfahren Sie die Brutalität der Herrschaft und ihre Apparate (Militär, Gericht, Knast usw.). Gegen die Brutalität werden Sie entweder schweigen oder die wahren Verteidigen, egal was es koste. Wenn Sie wie Jean Paul Satre die Wahrheit verteidigen wollen mit den Aussagen:“Wahrheit zu geben, ist immer gut.“ „Die Wahrheiten sind revolutionäre.“ Die Massen haben Recht die Wahrheit zu wissen.“ Dann sind Sie ein Kandidat, der die ganzen Reaktion und Angriffe der Herrschaft auf sich ziehen wird! In dieser Situation ist zu erinnern: „Die Freiheit der Menschen ist in der Haltung gegenüber eigenem Erleben versteckt“... Mensch zu sein heißt frei zu sein.. „ Der Mensch muss sein eigenes Schicksal schreiben. Die Gestaltung der Freiheit ist die heiligste Aufgabe des Menschen. Die Haltung von Jean Paul Sartre mit der Motto:“ Freiheit heißt Widerstand zu leisten“ ist richtig. Das ist richtig und zu verfolgen... 21 Augst 2010 09:05:17, Ankara. Wer ist Temel Demirer: Er ist ein bekanter Marxist aus der Türkei. Über ihn steht im Bericht von Amnesty International aktuell: " Ein Beispiel ist die Zustimmung des Justizministers zur juristischen Verfolgung des Journalisten und Sachbuchautors Temel Demirer. Dieser hatte auf einer Protestkundgebung nach der Ermordung des Journalisten Hrant Dink im Januar 2007 erklärt, Hrant Dink sei nicht nur ermordet worden, weil er Armenier war, sondern weil er die Vernichtung der Armenier im 1. Weltkrieg als Völkermord bezeichnet habe. Weiter hatte Demirer gesagt, wenn es ein Verbrechen sei, den Völkermord an den Armeniern anzuerkennen, fordere er alle Anwesenden auf, dieses Verbrechen zu begehen. Gegen Kritik verteidigte der Justizminister seine Entscheidung mit den Worten, er lasse es nicht zu, dass jemand den Staat als Mörder bezeichnet."

  Viyana Demokratik Halklar Derneği

  Münih'teki Nato protestosunun içerisinde aktif bir şekilde yer alan, bunun yanısıra mültecilerin hakları, faşizme ve militarizme karşı eylemlerden dolayı hedef gösterilerek hakkında dava açılan aktivist Ebs'nin hakkındaki davanın hemen durdurulmasını talep ediyoruz. Avrupa'da yasadışı gözaltıların politik insanlara karsi baslatılan tutuklamaların derhal sona erdirilmesini, düşünce ve eylem özgürlüğünü kısıtlayan baskıcı yasaların derhal lav edilmesini talep ediyoruz. Yabancılara karşı başlatılan saldırgan yasaların derhal durdurulmasını talep ediyor ve dünyanın her yerinde yaşayan halkımızı mücadeleye çağırıyoruz.

  Verein für Demokratische Rechte Wien

  Wir fordern, dass die Klage gegen aktivist. Ebs, der seit Jahren bei Nato Protesten und zusätzlich in den Aktionen gegen Militarismus, Faschismus und für Flüchtlingsrechte aktiv war, sofort aufgehoben wird. Wir fordern, dass die illegale Festnahmen gegen Politiker in Europa, die repressiven Gesetze, die Meinungs- und Aktionfreiheit einschränken und die repressiven Gesetze gegen Ausländer sofort gestoppt werden. Wir rufen weltweit Menschen dazu auf, sich am Kampf zu beteiligen

  Söyleşi: İsmail Beşikçi

  Suphi Toprak: Türkiye'nin kürtlere bakış açısında sizce şu an değişen ne var?  Ve kürtlerin bu konuya nasıl müdahil olmalılar? İsmail Beşikçi: Kürtler ve Kürtçe’ varlığını fiili olarak kabul ettirdi. Devlet bu fiili duruma artık ses çıkaramıyor. Devlet, hiçbir özeleştiri yapmadan Kürtleri ve Kürtçe’yi kabul etmek durumunda kaldı. Kürtler, inkarcı resmi ideolojiyi, resmi ideoloji çerçevesinde oluşturulan politikaları, uygulamaları eleştirmek durumundadır. Kürtler, devleti özeleştiriye zorlamalıdır. Suphi Toprak: Ebs faşizme ve yabancı düşmanlığına karşı yıllardan bu yana mücadele veren bir eylemci ve şimdi yargı önünde. Aynısı sizinde içinde bulunduğunuz bir çok aydın için geçerli ve sizin hakkınızda gündemde tekrar bir yarğılama süreci var.  Hem Türkiye'de hem Almanya'da devletin ve sermayenin bu tutumuna karşı tavır alanların ortak kaderi ve görevleri nedir?  Bu sürec sizce neyi anlatmaktadır? İsmail Beşikçi: Düşüncelerinden dolayı devletin idari ve cezai yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan kişiler, bu düşüncelerini her yerde, her zaman, yetkili kurullar önünde savunabilmelidirler. Resmi ideolojiye, uygulamalara her zaman eleştirel yaklaşmak gerekir.

  Gespräch mit İsmail Beşikçi

  Suphi Toprak: Was hat sich bei Haltung der türkischen Republik gegenüber Kurden? Wie sollen die Kurden zu dieser Frage positionieren? İsmail Beşikçi: Die Kurden haben ihre Identität und Sprache der türkischen Republik gezwungen. Der Staat äußert sich eben zur diesen konkreten Tatsache nicht mehr. Der Staat hat, ohne eine Selbstkritik gemacht zu haben, die Kurden und kurdische Sprache anerkennen müssen. Die Kurden sind verpflichtet, die ignorante offizielle Ideologie und auf dieser gegründete Politik und Praxis zu kritisieren. Die Kurden müssen den Staat zu Selbstkritik zu zwingen. Suphi Toprak: Ebs ist ein Aktivist, der seit Jahren gegen den Faschismus und die Ausländerfeindlichkeit kämpft und steht nun vor dem Gericht. Das Gleiche gilt für viele Intellektuellen, unter anderem auch für Sie. Es droht wieder ein Gerichtsverfahren Sie. Was ist das gemeinsame Schicksal und gemeinsame Aufgaben der Menschen sowohl in der Türkei als auch in Deutschland, die gegen Staat und Kapital Haltung einnehmen? İsmail Beşikçi: Die Menschen, die wegen ihrer Ideen von Justiz und Verwaltung angeklagt werden, sollen ihre Ideen überall, immer vor zuständigem Ausschuss offen vertreten. Eine kritische Haltung zur offiziellen Ideologie ist vonnöten. Wer ist Ismail Besikci: "Weil er sich mit der Kurdenproblematik beschäftigte, wurde Beşikçi achtmal verhaftet und verbrachte insgesamt 17 Jahre im Gefängnis. Er war der erste Mensch der wegen „Gründung einer geheimen Ein-Mann-Organisation“ verurteilt wurde." (dt. Wikipedia) Insgesamt wurde er zu rund 100 Jahren Gefängnis verurteilt, waren 32 seiner 36 Bücher immer wieder verboten, fast ausschließlich, weil der Türke Beşikçi Freiheit für kurdische Sprache und Kultur immer wieder einforderte. Gegenwärtig ist Beşikçi frei und lebt zurückgezogen. Am 29. Juli 2010 begann ein Verfahren wegen eines veröffentlichten Aufsatzes bei der 11. Strafkammer in Istanbul. Türkische und kurdische Intellektuelle setzen sich unter dem Motto "Die Ehre der Wissenschaft steht nicht allein" für seine Freiheit ein

  Gespräch mit Beyazıt Taş

  Suphi Toprak: Wer bestimmt in der Gesellschaft, was gerecht und ungerecht ist? Ist der Widerstand gegen Faschismus, Militarismus, Imperialismus gerecht? Beyazıt Taş: Eigentlich bestimmt die Gesellschaft selbst, was für sie Gerecht und was für sie Ungerecht ist. Die Gerechtigkeit und die Ungerechtigkeit haben mit der gesellschaftlichen Macht zu tun. Somit ist die Bestimmung der Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit eine Sache der Macht, welche man in der Gesellschaft hat. Aber was ist die Gesellschaft? Aus wem besteht sie eigentlich? Sie besteht selbstverständlich aus verschiedenen Individuen. In diesem Sinne beginnt das Problem der Gerechtigkeit nicht in der Gesellschaft, sondern beim Individuum, welches John Stuart Mill als die „kleinste Einheit“ der Gesellschaft definierte. Um eine gute und gerechte Gesellschaft zu erreichen, muss man zuerst das Gerechte und das Gute in Individuum schaffen, um die erwünschte gerechte Gesellschaft zu erreichen. Ein Despot ist ein unkultivierter Mensch und ein unkultivierter Mensch ist ein ungerechter Mensch. Ein Ungerechter kann seine Ungerechtigkeit durch seine schlechten Handlungen auf die Gesellschaft übertragen, wenn er sich nicht auf gerechte Weise verbessert. Der Faschismus, der Militarismus und der Imperialismus stellen nicht nur für die Nationen, für die Völker, und für die Gesellschaften, sonder auch für die Entwicklung des Individuums eine grosse Gefahr dar. Um diese Gefahr zu beseitigen, müssen sowohl die Gesellschaft als auch deren Mitglieder gegen jede Art des Faschismus, des Militarismus und des Imperialismus mit allen Mitteln kämpfen. In diesem Sinne ist ein Widerstand gegen alle totalitären Regime nicht nur gerecht, sonder er ist auch heilig und notwendig. Suphi Toprak: Was bedeutet in Europa eine anti-faschistische und anti-rassistische Bewegung für die Migranten insbesondere aus der Türkei und Kurdistan? Beyazıt Taş: Eine anti-faschistische und anti-rassistische Bewegung ist von grosser Wichtigkeit und sie ist auch notwendig für alle AusländerInnen, welche sich in Gefahr des europäischen Rassismus befinden. Die türkischen und kurdischen Migranten und Migrantinnen sind besonders ins Visier des europäischen Faschismus gerückt. Fremdfeindlichkeit bezieht sich am stärksten auf Ausländer aus aussereuropäischen östlichen Ländern (Asiaten, Araber, Türken, Kurden). Der Islam spielt hier auch eine negative Rolle. Nicht nur Rechtsextreme, auch die normalen Europäer und Europäerin haben Angst vor dem Islam. Rechtextremistischen Parteien generieren und vertiefen die Fremdfeindlichkeit in allen europäischen Länder fortwährend, und insbesondere in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Die Türkische Migranten und Migrantinnen beschäftigen sich regelmässig mit Politik in der Türkei oder im Kurdistan. Das muss auch sein, aber sie müssen sich auch mit der Politik des Aufnahmelands, in dem sie leben, beschäftigen. Sie müssen sich ständig informieren und auf der Hut sein, vor der Fremdenfeindlichkeit. Sie müssen sich organisieren und mit den Intelektuellen der Aufnahmegesellschaft in Kontakt bleiben und zusammen arbeiten. So können sich gegen den Faschismus vereinigen und sich vor ihm schützen. In diesem Sinne schätze ich eine Anti-faschistische Bewegung in Europa sehr bedeutsam und Sinnvoll ein. Dr. Beyazid Tas Wer ist Beyazid Tas: Beyazit Tas ist ein kurdischer Emigirant und lehrt in der Schweiz Philosophie. Er hat über Philosophie verschiende Bücher auf Deutsch und Türkisch veröffentlicht. Zur Zeit arbeitet an seinem neuen Buch : "Aufnahmegeselschaft, Migration und Ethik"

  Soliaufruf auf Deutsch: Das Verfahren gegen Ebs soll sofort gestoppt werden.

  Das ganze Verfahren gegen Ebs soll sofort gestoppt werden! Durch die haltlosen Vorwürfen vom Veranstalter der jedes Jahr in München organisierten SIKO Herr Ischinger wurde eine Hausdurchsuchungen eingeordnet und ein Verfahren gegen Ebs geöffnet. Dieses Verfahren am 26. August verkörpert einen Angriff des Staates in München auf die Organisationen und Vereine, die anti-faschistisch,revolutioniere, gegen Krieg und für Frieden, für die Rechte der Flüchtlinge sind. Gegen die Erniedrigung eines Flüchtlingen aus Südkurdistan durch die Polizei zu sein, der Versuch einer von NPD organisierten Demonstration zu verhindern und den Militarismus zu verhindern, der sich mit immer mehr werdenden offiziellen Staatscharakter in Deutschland zu verbreiten versucht, sind die anderen Vorwürfe gegen Ebs. Er hat seinen Platz an den vordersten Front bei sozialen Kämpfen in München seit Jahren. Insbesondere hat er auch mit Flüchtlinge aus Kurdistan und der Türkei gemeinsam gekämpft. Ebs soll Haft- und Geldstrafen bekommen, damit die Organisationen, Initiativen und Personen, die gegen Krieg, Faschismus, Militarismus und Ausländerfeindlichkeit aktiv vorgehen, unter Druck gehalten werden. Einerseits werden die Militäreinheiten in Bosnien, Afghanistan, Kongo usw. verstärkt, anderseits ist darauf gezielt, die Opposition in Lande zum Schweigen bringen. Aus diesem Grund, ist dieses Verfahren keine „Münchener“ Angelegenheit. Das bedeutet, um in verschiedenen Regionen der Welt praktizierende Unterdrückung, militärische und ökonomische Ausbeutung fortgeführt werden zu können, die Opposition im eigenen Lande zum Schweigen bringen. Daher fordern wir dass das Verfahren gegen Ebs und politischen Aktivisten soll sofort gestoppt werden. Freiheit für alle politischen Gefangenen!

  Broşür: Ebs ile dayanışma!

  https://docs.google.com/fileview?id=0B1Vrazznid11MmZkZWQ5MzktYWQwNC00ZTljLWExOWYtZDVkNmZkODdhNzgz&hl=tr Adresinde yarinki mahkeme icin hazirlanan Almanca Brosür bulunmaktadir. Imza metni ve yapilan söylesiler de Almanca olarak Brosür de yerini almistir.