ระบบการขอยืมวัสดุ/อุปกรณ์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี
ยินดีให้บริการยืมวัสดุ/อุปกรณ์ ทรัพย์สินของทางราชการ สำหรับบุคลากรภายในและนอกหน่วยงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อ - นามสกุล *
ตำแหน่ง *
เบอร์โทรศัพท์ *
สถานภาพ *
หน่วยงาน (สำหรับบุคลากรนอกหน่วยงาน)
มีความประสงค์ขอยืมวัสดุ/อุปกรณ์ *
จำนวนวัสดุ/อุปกรณ์ที่ขอยืมต่อรายการ *
เหตุผลในการขอยืมทรัพย์สินของทางโรงเรียน *
วันที่ยืมวัสดุ/อุปกรณ์ *
MM
/
DD
/
YYYY
วันที่คืนวัสดุ/อุปกรณ์ *
MM
/
DD
/
YYYY
เงื่อนไขการยืมทรัพย์สินของทางโรงเรียน
1. กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเรียบร้อย
2. สามารถมารับวัสดุ/อุปกรณ์ที่ยืมได้หลังจากมีการติดต่อกลับว่าอนุมัติให็ยืมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง (ตามวันและเวลาราชการ)
3. ขอให้มารับวัสดุ/อุปกรณ์ที่ยืม หลังจากวันที่ขอในระบบ ในเวลาราชการ
4. ผู้ขอจะต้องเป็นผู้มารับวัสดุ/อุปกรณ์ที่ยืมด้วยตนเองเท่านั้น
5. ก่อนยืมและหลังยืมต้องตรวจสภาพวัสดุ/อุปกรณ์ร่วมกับเจ้าหน้าก่อน
6. ดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ยืมเป็นอย่างดี โดยหากมีความเสียหายใดๆหรือมีการสูญหายเกิดขึ้น ข้าพเจ้าจะขอรับผิดชอบทั้งหมดทุกกรณีโดยไม่มีเงื่อนไข โดยจักทำการซ่อมแซมให้ใช้การได้ดังเดิมหรือจัดหาทดแทนให้ครบตามจำนวนที่ยืมในกรณีมีการสูญหายเกิดขึ้น
ึ7. เมื่อครบกำหนดการยืม เจ้าหน้าที่จะติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป คืนภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนด
ยอมรับเงื่อนไข *
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy