แบบรายงานตัวออนไลน์ นักเรียนปัจจุบัน
ก่อนกรอกรายละเอียดในแบบรายงานตัวออนไลน์ โปรดเตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียน และการชำระค่าบำรุงการศึกษา ได้แก่ ชั้นเรียน เลขที่ปัจจุบันของนักเรียน เลขประจำตัวนักเรียน และภาพถ่ายใบชำระค่าบำรุงการศึกษา ใบชำระค่าบำรุงสมาคม
หากไม่ทราบชั้นและเลขที่ปัจจุบัน สามารถดูรายละเอียดได้ที่
Unit B : https://www.primary.satit.kku.ac.th/contents/531
Unit C : https://www.primary.satit.kku.ac.th/contents/532
Unit D : https://www.primary.satit.kku.ac.th/contents/533
Unit E : https://www.primary.satit.kku.ac.th/contents/534
Unit F : https://www.primary.satit.kku.ac.th/contents/535
การรายงานตัวจะสมบูรณ์ เมื่อท่านกด ส่ง/Submit ในขั้นตอนสุดท้าย หากยังไม่กด ส่ง/submit ข้อมูลจะยังไม่ถูกบันทึก (การแนบภาพถ่ายค่าบำรุงการศึกษาและค่าบำรุงสมาคม ให้แนบทั้งสองไฟล์ โดยไม่ต้องบันทักข้อมูลใหม่) หลังจากแนบไฟล์รูปแล้วให้ท่านกลับมาที่หน้าต่างบันทึกข้อมูล บันทึกข้อมูลให้เสร็จแล้วกด ส่ง/submit จึงจะเสร็จสมบูรณ์
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of primary satit. Report Abuse