Y Profiad

Wedi i chi gofrestru drwy lenwi'r ffurflen isod, byddwch yn derbyn negeseuon rheolaidd yn ystod yr wythnos sy’n dechrau Rhagfyr 17eg 2012. Os am dderbyn negeseuon testun dros y cyfnod nodwch eich rhif yn y bocs 'Rhif Ffôn Symudol' isod neu os am dderbyn y negeseuon dros ebost nodwch eich ebost yn y blwch 'Ebost' isod. Os llenwir y ddau flwch byddwch yn derbyn y negeseuon i'ch ffôn ac i'ch ebost.

Ar ddiwedd y cyfnod mi fydd y wybodaeth a gesglir yn cael ei ddileu.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question