แบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมอบรม Online
หลักสูตรอบรม เรื่อง ADVANCED ANALYTICAL THINKING SKILLS FOR PROBLEM-SOLVING
โดยจะทำการเรียนการสอนผ่าน โปรแกรม Zoom

วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563
• ระยะเวลา 2 วัน
• เวลา 13:00 น.-16:00 น (3 ชั่วโมงต่อวัน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ได้ที่: Human Management Center
E-Mail: trainingcenter@hmcenter-group.com
Tel.097-2825669, 061-2246465, 089-1666707
Line ID: @441wiswx
www.hmcenter-group.com

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการอบรมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการอบรม อย่างน้อย 3 วันทำการ

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ราคาอบรม (บาท) ต่อท่าน
1. ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าร่วมอบรม (ภาษาไทย) *
2. ตำแหน่งผู้เข้าร่วมอบรม *
3. เบอร์โทรผู้เข้าอบรม *
4. E-mail ผู้เข้าอบรม *
5. ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าร่วมอบรม (ภาษาไทย) คนที่2
หากไม่มีผู้เข้าร่วมคนที่ 2 ให้ข้ามไปข้อ 9
6. ตำแหน่งผู้เข้าร่วมอบรม (คนที่2 )
7. เบอร์โทรผู้เข้าอบรม(คนที่2)
8. E-mail ผู้เข้าอบรม (คนที่ 2)
9. ชื่อบริษัท *
10. ผู้ประสานงาน *
11. ตำแหน่งผู้ประสานงาน/หน่วยงานของผู้ประสานงาน *
12. เบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน *
13. E-mail ผู้ประสานงาน *
14. ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี *
15. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร *
16. สำนักงาน *
17. รูปแบบการชำระเงิน *
Required
กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมายัง Email: trainingcenter@hmcenter-group.com กรุณาชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานล่วงหน้าก่อนวันอบรม
ชื่อ-ที่อยู่ ในการออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3% (1.5%)
บริษัท ฮิวแมน แมเนจเมนท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-2155-52003-52-5 (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่: 5/10 หมู่ 1 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21000 Tel : 061-2246465

กรุณานำหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3% ส่งมาทางไปรษณีย์ หรือทาง E-mail: admin@hmcenter-group.com
กรณีลูกค้ามีความประสงค์จะยกเลิกคอร์สอบรม
1. กรุณาแจ้งล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันอบรม
2. กรณีแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันอบรม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าอบรมเต็มจำนวน
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy