ECAA Türk Girişimciler Ortak Akıl Toplantısı
Not: Kontenjan aşıldığı için kayıt alımı sonlandırılmıştır. 24 Mart Cumartesi yapılacak ortak akıl toplantısı için 52 kişi kayıt yapmış, bunlardan 41 tanesi toplantıya geleceğini belirtmiştir. Salon kontenjanının 30 olması nedeniyle son kayıt yapan 11 kişi yedek olarak listeye alınmıştır. Toplantı sonrası rapor yayınlanarak @ecaaturkish twitter adresinde ve diğer mecralarda paylaşılacaktır.

ECAA Türk girişimci vizesiyle ilgili son durumun tüm katılımcılar tarafından net bir şekilde anlaşılmasını sağlamak ve ortak akılla çözüm stratejileri geliştirmek için, arama konferansı formatında bir toplantı yapılacak ve sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır. İlgilenenler/katkıda bulunmak isteyenler online kayıt formu aracılığıyla kayıt yapabilir...

Not: “Arama konferansı” sorunlara ortak aklı kullanarak çözüm bulmak için, neler yapılması gerektiğini belirlemek üzere belirli metotlar kullanılarak yapılan toplantılar için kullanılan bir kavramdır.

Home Office'in 16 Mart tarihinde güncellediği yönetmelikle Türk girişimcilere 4. yılın sonunda ILR hakkı verilmemesi ve bu konuyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacağının belirtilmesi üzerine birçok kişide haklı olarak bir mağduriyet ve panik havası hâkim olmuştur.
Bireysel tepkilerin veya birbirinden bağımsız hareketlerin çözüme katkı sunmaktan öte durumu daha da karmaşık hale getirme tehlikesi mevcut. Ayrıca belirli bir metodu olmayan kalabalık toplantılardan da bir karar veya sonuç çıkması pek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle acele ve panikle değil verilerle ve sağduyuyla hareket edilmesine katkıda bulunmak amacıyla bir ortak akıl toplantısı ihtiyacı doğmuştur.
Toplantı aşağıdaki konferans merkezinde ve aşağıda belirtilen gündemle belirli bir metot izlenerek yapılacaktır. Katılım tüm paydaşlara açıktır ve sonuçlar da kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ancak toplantının verimli olabilmesi için ve salon sınırlaması nedeniyle 30 kişilik kontenjan vardır. İlgilenen katkıda bulunmak isteyenler online kayıt formu aracılığıyla kayıt yapabilir. Onay e-maili ve detaylı adres ayrıca gönderilecektir.

ECAA-Türk Girişimciler Ortak Akıl Toplantısı (Arama Konferansı)
Tarih: 24 Mart 2018 Cumartesi
Saat: 14:30-16:30
Yer: Deptford Lounge, London

Toplantı Gündemi:
14:30-14:50 Toplantı gündeminin ve yönteminin sunumu
14:50-15:10 Mevcut durum analizi
15:10-15:20 Gözden geçirme
15:20-15:30 Ara
15:30-16:20 Çözüm stratejileri için beyin fırtınası
16:20-16:30 Gözden geçirme


Genel Prensipler

1- ECAA Türk Girişimciler Ortak Akıl Platformu herhangi bir şirkete veya tüzel kişiliğe ait bir oluşum değildir, seçilmiş veya atanmış sabit üyeleri yoktur. ILR süreci ile ilgili bilgi karmaşasının ve panikle hareket etmenin önüne geçmek için Ankara anlaşmalı girişimciler tarafından geniş katılımlı ve verimli bir toplantı organize etmek için gönüllü ve geçici olarak oluşturulmuştur. Toplantının herhangi bir vize danışmanlığı/hukuk firmasının düzenlediği bir etkinlik şeklinde olmamasına özen gösterilecektir. Ancak toplantı Ankara anlaşmalı girişimcilere açık olduğu gibi hukukçuların ve farklı sektörlerden uzmanların da tecrübe ve fikirleriyle katılımına açıktır. Toplantının verimli olabilmesi için ve salon sınırlaması nedeniyle 30 kişilik kontenjan vardır.

2-Ortak akıl toplantısında ortaya çıkacak tespit ve önerilerin bağlayıcılığı olmadığı gibi yüzde yüz doğru olma iddiası da yoktur. Amaç farklı ortamlarda dile getirilen senaryoların, çözüm önerilerinin veya girişimlerin mümkün olduğunca ifade edilmesi, ortak akıldan yararlanarak sinerji yaratılması ve olası çözüm önerilerinin dile getirilmesidir. Toplantının formatı, katılımcıların çokluğu ve zaman kısıtı gibi nedenlerle ilk toplantıda hiçbir çözüm önerisi üzerinde detaylı tartışmaya girerek vakit kaybedilmeyecek sadece belirli başlıklarda beyin fırtınası yapılacaktır. Detaylarla ilgili bu tür tartışmalar çeşitli online platformlarda veya daha sonraki başka toplantılarda yapılabilir.

3-Ortak Akıl toplantısının bir komisyon kurmak, görev paylaşımı yapmak ve yol haritası belirlemek gibi bir amacı ve misyonu yoktur. Toplantı sonucunda ortaya çıkacak önerilerle ilgili detaylı araştırma yapılması veya uygulamaya geçirilmesi gibi bir sorumluluk taşımamaktadır. Ancak toplantıya katılanlar veya katılmayanlar tarafından daha sonra yapılabilecek çalışmalar için bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır.

4-Bu toplantının devamının gelip gelmeyeceğiyle ilgili henüz alınmış bir karar yoktur, gerekli görülürse doğal olarak başka genel veya daha spesifik toplantılar çeşitli gruplar tarafından düzenlenebilir. Sürecin doğal akışında ilerlemesi ve çoğunluk tarafından makul görülen kararların çeşitli gönüllüler tarafından, gerektiğinde uzman desteği de alınarak uygulanması beklenmektedir. Yapılan çalışmayı beğenmeme, daha iyisini yapma hakkına elbette ki herkes sahiptir. Birçok kişi için belirsizlik içeren bu süreçte sorunun çözümü için gösterilecek her türlü gayrete saygı duymaktayız. Bununla birlikte bir girişimde bulunacak kişilerin de mümkün olduğunca genel durumdan haberdar olmasının ve herkesi ilgilendirecek veya katılımlarını gerektirecek adımlar atılacaksa bununla ilgili de kamuoyuna bilgi verilmesinin yararlı olacağını düşünüyoruz.

Toplantı sonuçları @ecaaturkish twitter hesabında duyurulacaktır.

Saygılarımızla…
ECAA-Türk Girişimciler Ortak Akıl Platformu
ecaaturkish@gmail.com

ECAA Türk Girişimciler Ortak Akıl Platformu
Adı Soyadı *
E-mail adresi *
Meslek/Faaliyet Alanı
Ankara anlaşması vizesinde kaçıncı yıl?
Katılım Durumu (Kontenjan dolmuştur)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service