Kérdőív Tanítana-tanulna tudástár létrehozásához - Kaposfüred
„Helyi identitás és kohézió erősítése Kaposváron” című
TOP-6.9.2-16-KA1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében
Tankatalógus készül Kaposvár négy városrészében, Donner-Rómahegy, Északnyugati városrész, Kaposfüred, Toponár-Répáspuszta-Fészerlak-Deseda. A Tankatalógus a városrészben a napjainkig megőrzött személyes tudásbeli értékeknek, köztük a hagyományoknak, szokásoknak, mesterségeknek a feltárását, bemutatását, felelevenítését, ezeknek nyilvános átadását-megosztását, a jelen és a jövő alapjaihoz történő összegyűjtését célozza meg egy név és címjegyzék közzétételével.
Hasznos segítségére számítunk! Részvételi szándéka esetén kérjük, tegye meg az alábbi nyilatkozatokat.
Adatkezelési tájékoztató
Alulírott hozzájárulok a következő személyes adataimnak: név, elektronikus levelezési cím, telefonszám a „Helyi identitás és kohézió erősítése Kaposváron” című TOP-6.9.2-16-KA1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében vezetett nyilvántartásban történő rögzítéséhez, kezeléséhez. (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) valamint az ahhoz kapcsolódó magyar jogszabályok alapján az Ön hozzájárulásával kerülhet sor.)

1. Az adatkezelés célja az Együd Árpád Kulturális Központ 7400 Kaposvár, Nagy I. tér 2. tel: 82/512-228, e-mail: titkarsag@egyudkaposvar.hu mint adatkezelő szervezet engedélyezett, cél szerinti tevékenységének megvalósítása, jogos érdekeinek érvényesítése, az elkészülő Tanítana-tanulna tudástár létrehozásához. 2. A GDPR 2. cikke alapján az EÁKK adatkezelése a személyes adatai nyilvántartásba vételével, és ott történő megőrzésével valósul meg. 3. Az adatok megőrzésére a projekt meghatározott idejű fennállásának időtartamáig kerül sor, majd azok megsemmisítésre kerülnek. Az adatok megőrzésének szükségességét évente felülvizsgáljuk. Az adatok külön törvényi felhatalmazás illetve kötelezettség híján harmadik személynek nem kerülnek továbbításra, azokba kizárólagosan csak az adatkezelőnél tevékenységet végző, valamint tevékenységüket ellenőrző személyek tekinthetnek be, az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az adatkezelő az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével minden ésszerűen elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatok illetéktelen harmadik személyek számára ne válhassanak hozzáférhetővé.
Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. Megadott személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok a projekt megvalósításának céljából. *
Required
16. életévemet betöltöttem. (A kérdőív kitöltése csak 16. életévét betöltött személytől fogadható el!) *
Ellenőrízze, hogy lakcíme az alábbi utcanévjegyzékben felsorolt utcák között szerepel-e!
Lakcímem a fenti utcanévjegyzékben szerepel: *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy