PHIẾU THÔNG TIN HỘI VIÊN MẠNG LƯỚI WLIN - WOMEN LEADERS INTERNATIONAL NETWORKING
[ENGLISH BELOW]

Đối với WLIN, mỗi thành viên đều là một thương hiệu cá nhân và nếu tất cả các thành viên có thương hiệu thì tổ chức sẽ có thương hiệu. Chính vì vậy, các nữ lãnh đạo muốn gia nhập Mạng lưới WLIN sẽ phải thực hiện một số hoạt động liên quan đến thương hiệu cá nhân để xây dựng hình ảnh để mọi người biết đến bạn là ai.
Bạn sẽ được tham gia Mạng lưới WLIN miễn phí khi bạn trả lời các câu hỏi và trả phí truyền thông xây dựng hình ảnh cơ bản cho bản thân để các thành viên trong mạng lưới biết bạn là ai và làm việc trong lĩnh vực nào?

-----
For WLIN, each member is a personal brand and if all members have a brand then the organization has a brand. Therefore, Female leaders who want to join the WLIN Network have to do some activities to build up personal branding to increase their popularities.
You will be joining the WLIN Network for free after answering questions below and pay for a media fee to build a basic self-image in the Network?
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
BƯỚC 1: Trả lời những câu hỏi phỏng vấn để Mạng lưới WLIN có thêm thông tin về bạn
Step 1: Answer some question about yourself
THÔNG TIN CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP
Personal and business information
Họ Và Tên *
Full name
Nơi sinh *
Place of birth
Ngày sinh *
Date of birth
Quốc tịch *
Nationality
Công ty *
Company
Chức vụ *
Positions
Địa chỉ nơi công tác *
Workplace address
Địa chỉ liên hệ *
Contact address
Email *
Đường link facebook *
Personal Facebook link
Tôi kết nối WLIN thông qua *
I know WLIN through
Telephone *
Phone number
Câu lạc bộ bạn sẽ đăng ký tham gia *
Which WLIN Club you would like to participate?
CÂU HỎI PHỎNG VẤN DÀNH CHO HỘI VIÊN WLIN
Interview questions for WLIN Member
Chị khởi nghiệp từ khi nào? *
How long have you started up your business?
Đam mê lớn nhất của chị trong cuộc sống và sự nghiệp là gì? *
What are your passions in life and career?
Lĩnh vực kinh doanh của chị có nét đặc trưng gì nổi bật? *
What are your business' outstanding points?
Triết lý sống và kinh doanh của chị là gì? *
What is your philosophy of life and business?
Lý do chị tham gia WLIN là gì? *
What are the reasons why you participate in WLIN?
Chị mong muốn và kỳ vọng gì khi tham gia WLIN? *
What are your expectation while participating in WLIN?
Những thành tích, thành tựu mà chị đạt được đến thời điểm hiện tại? *
Could you list some significant awards until now?
Chị cần tư vấn chi tiết về chính sách chiết khấu không?
Do you need detailed advice on discount policy?
Clear selection
Bước 2: Phí tham gia truyền thông trong mạng lưới 11 Tr / năm và bạn sẽ nhận được quyền lợi với tổng giá trị 70 Tr đồng
Step 2: Media fee in the network is 11 million VND/ year and you will receive benefits with a total value of 70 million VND
Benefit (Engish below)
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN PHÍ THAM DỰ WLIN:
PHÍ THAM DỰ WLIN LÀ: 11.000.000 VND / 1 NĂM (ĐÃ BAO GỒM VAT)
Qúy hội viên có thể thanh toán phí tham dự WLIN bằng 1 trong 2 hình thức thanh toán sau:

1. HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN:

* Tên tài khoản: Công Ty TNHH Hình Tượng Chuyên Nghiệp Toàn Cầu
* Stk: 629 704 069 999 968
* Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) - chi nhánh quận 2 (phòng giao dịch Tân Định)
* Nội dung chuyển khoản: TÊN HỘI VIÊN _ CHUYỂN KHOẢN HỘI PHÍ WLIN_Tên club tham dự

2. HÌNH THỨC ĐÓNG TIỀN MẶT:

Qúy hội viên có thể đóng phí tham gia WLIN trực tiếp cho Thư kí của Club tại buổi sinh hoạt hằng tuần của Club bằng tiền mặt và sẽ được Ban thư kí gửi lại Phiếu thu.

Sau khi nhận được hội phí, BTK sẽ liên hệ hội viên để xin thông tin xuất hóa đơn và sau đó Hóa đơn sẽ được chuyển trực tiếp về công ty của Qúy hội viên

***Phí này sẽ không được hoàn lại dưới mọi hình thức
PAYMENT METHOD:
PARTICIPATING FEE: 11.000.000 VND/year (included VAT)
PAYMENT METHOD:

1. BANKING:

* Name: Công Ty TNHH Hình Tượng Chuyên Nghiệp Toàn Cầu
* Account number: 629 704 069 999 968
* Vietnam International Commercial Joint Stock Bank (VIB) - District 2 branch (Tan Dinh transaction office)
* Transaction content: NAME _ CHUYEN KHOAN HOI PHI WLIN WLIN_Club's name

2. CASH:

Members can pay directly to the Club Clerk at the Club's weekly meeting and will be sent a Receipt by the Secretariat.

After receiving the membership fee, the Secretariat will contact the member to ask for invoice information and then the invoice will be transferred directly to the member's company.

***This fee will not be refunded.
Bước 3: Bạn được chọn 1 ngành nghề và chọn 1 Club không có trùng ngành nghề với bạn để sinh hoạt (*Lưu ý: Mỗi thành viên chỉ được phép đăng ký 1 ngành nghề kinh doanh).
Step 3: You are allowed to choose 1 business line and 1 club which do not have this industry (*Note: Each member is only allowed to register 1 business line).
NGÀNH LÀM ĐẸP
BEAUTY INDUSTRY
THỜI TRANG VÀ PHỤ KIỆN
FASHION & ACCESSORY
SỨC KHỎE VÀ THỂ THAO
HEATH & SPORT
GIÁO DỤC
EDUCATION
BẤT ĐỘNG SẢN – XÂY DỰNG - NỘI NGOẠI THẤT
REAL ESTATE - CONSTRUCTION - INTERIOR - EXTERIOR
DU LỊCH - NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN - THỰC PHẨM - ĐỒ UỐNG
TOURISM - RESTAURANT - HOSPITALITY - FOOD - BEVERAGE
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
BUSINESS SUPPORTING
THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP KHẨU
TRADE - IMPORT - EXPORT
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG - SỰ KIỆN - MARKETING
INFORMATION TECHNOLOFY - MEDIA - EVENT - MARKETING
Khác (Chị vui lòng ghi ngành nghề tại đây )
Other (Please fill your business line here)
Bước 4: Bạn sẽ được add vào 1 group viber để kết nối với những thành viên không trùng ngành nghề với bạn và trong group chat đó bạn có thể thực hiện các hoạt động giới thiệu, quảng bá, hoạt động dịch vụ và sản phẩm với các thành viên trong Club.
- Hội viên đăng ký sinh hoạt 1 Club cố định để kết nối và cung cấp dịch vụ trong Club của mình.
- Hội viên tham gia đều đặn các buổi Business Lunch kết nối kinh doanh hàng tuần, trong trường hợp đi vắng có thể cử người đi thay thế (chức vụ từ cấp độ quản lý trở lên) để quảng bá dịch vụ - sản phẩm doanh nghiệp. Nếu 4 buổi liên tục vắng mắt thì ban chủ nhiệm có quyền mời thành viên mới trùng ngành hàng kinh doanh gia nhập mà không bị coi là vi phạm quy chế Club.
- Hội viên được quyền đăng ký 1 Business Tour / 1 năm hoặc 1 lần thuyết trình giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của mình tại Club mình đang sinh hoạt trong thời lượng từ 5-15'
- Hội viên phải đảm bảo doanh nghiệp hoặc sản phẩm dịch vụ của mình cung cấp theo đúng quy định của pháp luật. WLIN chỉ chấp nhận những thành viên có ý thức thượng tôn pháp luật, kinh doanh chân chính và có ý thức trách nhiệm với cộng đồng cũng như toàn xã hội.
Step 4: You are added to a viber group to connect with other members who have different industries. In the group, you could introduce, advertise your products and services.
- Member registers a permanent club to connect and provide services in that club.
- Member participates in weekly Business Lunch; in case of absent, other ones could replace (positions from management level upwards) to introduce business' products and service. If there are 4 consecutive absences, the board of directors has the right to invite new members of the same business line to join without being considered a violation of Club regulations.
- Member is allowed to register 1 Business Tour/ year or present about company's products and services in your club once/ year in 5 - 15 minutes.
- Member must ensure that your business or products and services are legal. WLIN only accepts members who have a sense of respect for the law, genuine business and a sense of responsibility to the community as well as the whole society.
HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC THAM GIA GROUP CHAT HIỆU QUẢ
1. Bạn có thể chia sẻ:

- Thông tin giới thiệu về sản phẩm – dịch vụ mà bạn đang thực hiện
- Các bài viết về cá nhân
- Nhu cầu kết nối kinh doanh hoặc chia sẻ những thông tin hữu ích cho chị em phụ nữ.

2. Bạn không nên chia sẻ:

- Quảng cáo các sản phẩm – dịch vụ của các khách mời bên ngoài không nằm trong mạng lưới WLIN
- Các vấn đề về tôn giáo, chính trị và những thông tin nói xấu về những thành viên WLIN khác
- Những từ ngữ thiếu văn hóa vào trong group chat
- Các hình ảnh nhạy cảm
Mỗi một thành viên WLIN phải có ý thức giữ gìn và xây dựng thương hiệu cá nhân và tổ chức. Nếu thành viên nào vi phạm quy chế sẽ bị loại trừ ra khỏi WLIN
GUIDELINES HOW TO JOIN A GROUP CHAT EFFICIENTLY
1. You could share

- Information about your products and service
- Personal articals
- The need of business connection or useful information for women.

2. You are not allow to share:

- Information about products and service of people who are not WLIN's members.
- Religion, politics issues and negative information about WLIN's members.
- Rude words.
- Depraved images.

Each member of WLIN must have an awareness to protect and build up personal and organizational branding. Any member who breaks the rules will be excluded from WLIN
App WService || MobileVIPCard
CÙNG SCAN MÃ QR CODE ĐỂ TẢI APP NHÉ/ SCAN THIS QR CODE TO INSTALL WSERVICE
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐIỀN THÔNG TIN
THANK YOU FOR YOUR INFORMATION
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Nam Huong. Report Abuse