Ankieta z odbytej praktyki zawodowej
/Proszę o wypełnienie ankiety z odbytej praktyki zawodowej w klasie 4, przyjmując cyfrę 6 za najwyższą wagę a 1 za najniższą
Podaj nazwę zakładu pracy w którym odbywałeś praktykę *
Your answer
Uzgodniony z Opiekunem plan praktyki był urozmaicony, obejmował kilka obszarów pracy zakładu/placówki: *
Program praktyki był przydatny w kształtowaniu umiejętności właściwego zastosowania wiedzy teoretycznej w praktycznym działaniu: *
Zadania wykonywane w ramach praktyki były zgodne z programem praktyki i będą mogły być przeze mnie wykorzystane w pracy zawodowej: *
Czynności przeprowadzane samodzielnie wskazały praktyczne rozwiązania których wcześniej nie znałam/łem: *
Praktyka podniosła moje kwalifikacje w zakresie komunikacji interpersonalneji negocjacji: *
Opiekun praktyki to osoba kompetentna: *
Opiekun praktyki wykazał duże zaangażowanie, służył radami, wskazywał najlepsze rozwiązania, wspierał mnie: *
Opiekun poszerzał moją wiedzę wykraczając poza program praktyk, zapoznając mnie z nowościami naukowymi, rynkowymi: *
Atmosfera pracy sprzyjała wykonywaniu przeze mnie obowiązków: *
Polecam placówkę/zakład innym uczniom: *
Uważam, że moja praca w pewnym stopniu była przydatna w zakładzie: *
Praktykę uważam za celową i przydatną : *
Odbyta praktyka potwierdziła słuszność dokonanego przeze mnie wyboru kierunku szkoły: *
Chciałbym odbyć ponownie praktykę lub staż w tym zakładzie/placówce *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service