Aнкета о ставовима пословне заједнице
Све информације које добијемо од Вас биће третиране у тајности. Подаци прикупљени кроз анкету приказиваће се само као групни.

У овој анкети постоји 57 питања.

Хвала на сарадњи!

Основни подаци о привредном субјекту
1. Статус, односно класификација привредног субјекта према величини: *
2. Назив привредног субјекта: *
Your answer
3. Адреса: *
Your answer
4. Град/општина: *
Your answer
5. Веб сајт: *
Your answer
6. Е-маил: *
Your answer
7. Телефон: *
Your answer
8. Година оснивања привредног субјекта: *
Your answer
9. Које су делатности привредног субјекта? *
(изаберите један од понуђених одговора)
10. Број запослених: *
Your answer
11. Каква је власничка структура Вашег привредног субјекта? *
(уколико је мешовита власничка структура, можете чекирати више опција)
Required
12. Опишите главне производе и/или услуге: *
Your answer
13. Пословни приход (из Биланса успеха) у последњој години пословања: *
(унесите само бројеве, без текста)
Your answer
14. Пословни приход (из Биланса успеха) у претпоследњој години пословања: *
(унесите само бројеве, без текста)
Your answer
15. Да ли у овом региону имате: *
(наведите све релевантне информације - можете чекирати више опција које одговарају)
Required
16. Да ли постоје неки други разлози због којих сте непосредно лоцирани у овом граду? *
Your answer
17. Колику промену пласмана очекујете у текућој години (+/- у процентима)? *
(уписати у формату нпр. +10% или -10%)
Your answer
18. Наведите укупан обим оствареног пласмана производа/услуга у прошлој години (у динарима): *
(не уносити текст, само бројеве)
Your answer
19. Наведите укупан обим оствареног пласмана производа/услуга у претпрошлој години (у динарима): *
(не уносити текст, само бројеве)
Your answer
20. Наведите где све пласирате своју робу: *
(наведите све релевантне информације - можете чекирати више опција које одговарају)
Required
Значај детерминанти за креирање повољног пословног окружења
Молим Вас да оцените значај следећих детерминанти за креирање повољног пословног окружења и дате оцену испуњености посматране детерминанте у Граду.

Оцене су дате скалом од 1 до 5, где је 1 најнижи ниво а 5 највиши ниво преференције.

21. Да ли Град сарађује са локалном пословном заједницом како би развио свеобухватни стратешки план локалног економског развоја? *
22. У Граду постоји Канцеларија за локални економски развој и пројекте. Колико сматрате значајним рад ове Канцеларије у циљу побољшања пословног окружења? *
23. У Граду постоји Привредно-економски савет који даје савете општинским званичницима везано за питања пословне заједнице која се тичу локалне самоуправе. Колико сматрате значајним и функционалним рад овог Савета? *
24. Оцените колико је значајан начин на који Град пружа кључне локалне јавне услуге за креирање повољног пословног окружења? *
25. Оцените значај чињенице да Град има могућности да брзо пружи тачне информације привредницима и одржава базу података доступну предузећима у зачетку, односно онима који желе да наставе пословање или да га прошире. *
26. Колико Град ради на промоцији инвестиционих активности и промотивних материјала за привлачење инвенстиција? *
27. Оцените колико је значајно да Град документује своју кредитну способност и израчуна свој кредитни капацитет за креирање стабилног пословног амбијента тј. колико је значајно да Град има добру кредитну политику? *
28. Колико је значајно улагање у развој локалне радне снаге? *
29. Колико је значајно да Град развија партнерство јавног и приватног сектора? *
30. Колико је значајна адекватна инфраструктура и поуздане комуналне услуге за креирање повољног пословног окружења? *
31. Колико је значајно да дефинише и да ли је Град јасно дефинисао своју пореску политику и политику наплате такси којима ће стимулисати економски развој? *
32. Колико је значајно да Град примењује информационе технологије? *
Запослени и радна снага
33. Наведите тренутан број заслених у Вашем привредном субјекту. *
Your answer
34. Наведите број заслених у Вашем привредном субјекту у прошлој години. *
Your answer
35. Колико износи просечна месечна нето плата у Вашем привредном субјекту у овој години? *
(наведите износ у динарима, само бројевима)
Your answer
36. Колико је износила просечна месечна нето плата у Вашем привредном субјекту у прошлој години? *
(наведите износ у динарима, само бројевима)
Your answer
37. Оцените квалитет радне снаге у Вашем привредном субјекту. *
38. Колико сте људи запослили у последњих 6 месеци? *
(наведите само број, ако није било запошљавања ставите 0)
Your answer
39. Да ли имате проблема са недостатком специфичних професија и квалификација које су битне за развој привредног субјекта? *
40. Ако је одговор на претходно питање "Да" или "Сада не али очекујемо у блиској будућности", наведите које су професије и квалификације у питању. *
Your answer
41. Да ли имате одељење за развој нових производа/услуга? *
42. Ако је одговор на претходно питање "Да", колико људи је запослено у том одељењу? *
(наведите само број, или "0" ако немате одељење)
Your answer
43. Ако имате развојно одељење, какви су резултати његовог рада? *
(ако немате одељење, напишите да нема резултата)
Your answer
Инвестиције и инвестициони планови
44. Да ли је Ваш привредни субјекат власник просторија у којима ради или их закупљује? *
45. Да ли је имовина коју поседујете или закупљујете довољно велика да вам омогућава проширење пословних/производних просторија? *
46. Да ли планирате да дате у закуп или продате неки део ваших пословних просторија који вам није потребан? *
47. Да ли планирате инвестиције у циљу повећања производње (проширења услуга) у овом граду? *
48. Ако је одговор на претходно питање "Да", за када је предвиђен почетак?
(унесите годину или "не" ако не планирате инвестиције)
Your answer
49. Ако је одговор "Да", колики је планирани износ инвестиција?
(унесите износ у динарима или "не" ако не планирате инвестиције)
Your answer
50. Ако је одговор "Да", колико нових радних места је планирано?
(унесите број или "0" ако не планирате инвестиције)
Your answer
51. Да ли планирате проширење и на другим местима (изван града, у иностранству)?
52. Ако је одговор на претходно питање "Да", када?
(унесите годину или "не" ако не планирате проширење)
Your answer
53. Ако је одговор "Да", где (град)?
(унесите град или "не" ако не планирате проширење)
Your answer
54. Ако је одговор "Да", зашто не проширујете капацитете овде?
(унесите одговор или "не" ако не планирате проширење)
Your answer
55. Да ли планирате у текућој или блиској будућности да преселите целокупну фирму/погон из овог града?
56. Ако је одговор на претходно питање "Да", зашто планирате пресељење?
(означите МАКСИМАЛНО 4 ставке које одговарају)
57. Ако разматрате пресељење, шта би вас подстакло да промените одлуку и останете?
(унесите одговор или "не" ако не планирате пресељење)
Your answer
ХВАЛА ШТО СТЕ УЧЕСТВОВАЛИ У АНКЕТИ!
Притисните дугме и проследите своју анкету.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms