Anket Soruları
Öğretim Elemanı Hakkında Kişisel Bilgiler
1. Ünvanınızı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
Akademik unvanınızı seçiniz.
2. Yaş aralığınız aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
Hangi yaş aralığında olduğunuzu seçiniz.
3. Cinsiyetiniz nedir?
Cinsiyetinizi seçiniz.
4. Akademisyenlikteki çalışma süreniz aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
Yıl olarak çalışma süreniz hangi seçenekte mevcuttur.
5a. Çalıştığınız birimi aşağıdaki listeden seçiniz?
Bağlı olduğunuz Fakülteyi/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulunu Seçiniz.
5b. Programınızı yazınız?
Hangi programda olduğunuzu yazınız. (Matematik, Hemşirelik, Bilgi Yönetimi, Bilgisayar Programcılığı... gibi.) Yazmak istemiyorsanız boş bırakabilirsiniz.
Your answer
Uzaktan Eğitimle İlgili Bilgileriniz
Aşağıdaki 6 soruya size en yakın olan seçenek hangisi ise seçiniz.
Cevaplar (Evet ve Hayır)
Evet
Hayır
6. Uzaktan Eğitim hakkında bilginiz var mı?
7. Üniversitenizde yapılan uzaktan eğitim çalışmalarından haberdar mısınız?
8. Uzaktan eğitimdeki sınıf ortamlarından ( sanal sınıf, akıllı sınıf, stüdyo vb.) haberdar mısınız?
9. Uzaktan eğitimle ilgili materyal ve ders içeriği hazırlama konusunda bilginiz var mı?
10. Uzaktan eğitim denilince ne anlıyorsunuz?
( Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz)
Required
11. Sizce hangi tür dersler uzaktan eğitimle verilebilir?
( Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz)
Required
Uzaktan Eğitimle İlgili Deneyiminiz
Aşağıdaki 7 soruya size yakın olan seçenek hangisi ise seçiniz.
Öğrenim Yönetim Sistemi (ÖYS/LMS): Senkron (eş zamanlı), asenkron (farklı zamanlı) veya harmanlanmış eğitimde, öğrenenlerin derslerini takip etmesine, içeriklerin sunulmasına, ölçme ve değerlendirme yapılmasına, kullanıcı bilgilerinin izlenip raporlanmasına olanak sağlayan bir yönetim yazılımıdır. Bu yazılım sayesinde öğrencilerin, personelin eğitimlere ilgisi takip edilir, testlerden aldığı puanlara göre performansları izlenir. Bu yazılımlara örnek olarak Moodle, Canvas, Edmodo, ALMS vb.
Evet
Hayır
12. Çalıştığınız herhangi bir kurumda uzaktan eğitimle ilgili çalışmalar yapıldı mı?
13. Daha önce uzaktan eğitim sistemi ya da benzer bir yapı kullanarak ders verdiniz mi?
14. Uzaktan eğitim sistemini ya da benzer teknolojileri kullanarak ölçme-değerlendirme yaptınız mı?
15. Akıllı sınıf ortamında akıllı tahta, doküman kamera vb. kullanarak ders verdiniz mi?
16. Herhangi bir öğrenim yönetim sistemine ders ekleyebilir misiniz?
17. Herhangi bir öğrenim yönetim sisteminde değişiklik yapabilir misiniz?
18. Daha önce uzaktan eğitimle ilgili bir çalışmanız oldu mu?
Uzaktan Eğitime Yönelik Düşünceleriniz
19. Uzaktan eğitim gereklidir.
"(1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum"
20. Uzaktan eğitim yüz yüze (geleneksel) eğitimden daha etkilidir.
"(1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum"
21. Uzaktan eğitimdeki dersler geleneksel sınıf ortamlarındaki derslerden daha fazla zaman alır.
"(1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum"
22. Uzaktan eğitim geleneksel eğitime göre daha kalıcı öğrenme sağlar.
"(1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum"
23. Uzaktan eğitim ile daha geniş kitlelere ulaşılır.
"(1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum"
24. Uzaktan eğitim öğrencinin derse katılımı açısından daha verimlidir.
"(1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum"
25. Uzaktan eğitim öğretim elemanının dersi işleyişi açısından daha verimlidir.
"(1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum"
26. Uzaktan eğitimle ilgili çalışmaların yaygınlaştırılması gerekir.
"(1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum"
27. Uzaktan eğitime harcanan maliyet çok fazladır.
"(1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum"
28. Uzaktan eğitim öğrencilere geleneksel eğitim kadar faydalıdır.
"(1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum"
29. Uzaktan eğitim öğretim üyesi eksikliğini giderir.
"(1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum"
30. Uzaktan eğitim gelecekteki eğitim modelidir.
"(1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum"
31. Uzaktan eğitim öğrencilerin derse ilgisini artırır.
"(1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum"
32. Uzaktan eğitim öğrenci merkezli eğitim sağlar.
"(1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum"
33. Uzaktan eğitim, eğitimde fırsat eşitliği sağlar.
"(1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum"
34. Uzaktan eğitimle ilgili öğretim elemanlarına hizmet içi eğitim verilmelidir.
"(1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum"
35. Uzaktan eğitim, eğitimde fiziki ortam eksikliğini ortadan kaldırır.
"(1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum"
36. Üniversitelerdeki bütün dersler uzaktan eğitimle yapılabilir.
"(1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum"
37. Uzaktan eğitimle eğitim alan öğrenciler alanlarında yeterli bilgiye sahip olur.
"(1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum"
38. Uzaktan eğitim için öğrenciler yeterli hazır bulunuşluk düzeyine sahiptir.
"(1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum"
39. Uzaktan eğitim için öğretim elemanları yeterli hazır bulunuşluk düzeyine sahiptir.
"(1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum"
40. Akıllı sınıflardaki teknolojik aletlerin çokluğu tedirgin edicidir.
"(1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum"
41. Uzaktan eğitim mevcut eğitim ortamlarından bağımsız yapılır.
"(1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum"
Uzaktan Eğitimde Kendinize Yönelik Düşünceleriniz
42. Uzaktan eğitimin uygun bir kademesinde görev alabilirim.
"(1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum"
43. Uzaktan eğitimle ilgili faaliyetler içerisinde yer almak bana zevk verir.
"(1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum"
44. Uzaktan eğitimde öğrencilerimin bilgiye ulaşmasında iyi bir rehber olurum.
"(1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum"
45. Akıllı sınıflardaki teknolojik araçları ve LMS yazılımlarını rahatlıkla kullanırım.
"(1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum"
46. Uzaktan eğitimle sağlıklı bir ölçme değerlendirme yapabilirim.
"(1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum"
47. Uzaktan eğitimde öğrencileri değerlendirmede daha objektif olurum.
"(1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum"
48. Uzaktan eğitimde içerik sağlayıcı olarak materyal geliştirebilirim.
"(1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum"
49. Uzaktan eğitim sürecindeki tüm teknik detayları rahatlıkla öğrenebilirim.
"(1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum"
50. Uzaktan Eğitimi tek başına yeterli bir eğitim yöntemi olarak görüyorum.
"(1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum"
51. Uzaktan Eğitimi yüz yüze eğitimi tamamlayıcı bir eğitim yöntemi olarak görüyorum
"(1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum"
Üniversitenizdeki Uzaktan Eğitime Karşı Bakışınız
Aşağıdaki 2 soruya size en yakın olan seçenek hangisi ise seçiniz.
Evet
Fikrim Yok
Hayır
52. Derslerinizi uzaktan eğitimde anlatmaktan zevk alacağınızı düşünüyor musunuz?
53. Üniversitenizdeki uzaktan eğitim çalışmalarında yer almak ister misiniz?
54. 53. soruya cevabınız evetse üniversitenizdeki uzaktan eğitim çalışmalarında hangi alanda katkı sağlayabileceğinizi düşünüyorsunuz?
Soruya göre size uygun seçenek/seçenekleri tıklayınız.
55. ODUZEM hakkındaki düşüncelerinizi kısaca yazabilir misiniz?
Üniversitenizdeki Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi hakkındaki düşüncelerinizi yazabilir misiniz?
Your answer
56. Anket çalışmamızla ilgili eklemek istediklerinizi yazabilir misiniz?
Anketi kısaca değerlendirerek, eklemek istediklerinizi yazabilir misiniz?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms