فرم عضویت و نظرسنجی

توضیح : چنانچه مایل به شرکت در قرعه کشی بلیط برنامه آتی پرسیس هستید می بایست هر دو بخش نظرسنجی و عضویت را تکمیل نمایید. کد تخفیف خرید بلیط ها از طریق ایمیل ارسال خواهد شد.

  Captionless Image

  عضویت

  با تکمیل فرم عضویت در انجمن پرسیس علاوه برشرکت درقرعه کشی از تخفیف مخصوص اعضا در برنامه های خاص آتی و برنامه های آموزشی رایگان برخوردار می گردید. پس از تکمیل فرم عضویت لطفا مبلغ ۵۰ کرون (با احتساب ۵۰ کرون تخفیف نوروزی) جهت عضویت یکساله در انجمن فرهنگی هنری پرسیس به Bankgiro: 142-5701 واریز نمایید. متعاقب دریافت مبلغ، تائیدیه عضویت به ایمیل شما ارسال میگردد.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  نظرسنجی

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question