Mendilo - hotelo Rockbarton

Por mendi ĉambron en la hotelo Rockbarton, ni petas vin plenigi tiun ĉi mendilon kaj forsendi ĝin. Post forsendo de tiu ĉi mendilo bonvolu pagi la loĝadkostojn al unu el la kontoj de EEU.

Prezoj en la hotelo Rockbarton por unu nokto por la tuta ĉambro:
- Unulita ĉambro: 60 €
- Dulita ĉambro: 100 €
- Trilita ĉambro: 135 €
- Kvarlita ĉambro: 180 €

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question