Borang Kaji Selidik: Penggayaan Kenderaan Penumpang Keluaran Tempatan Berdasarkan Keperluan Pengguna di Malaysia

Kajian adalah untuk menghasilkan penggayaan kenderaan penumpang melalui maklum balas pengguna di Malaysia. Jawapan daripada soal selidik ini akan membantu terhadap penyelidikan mengenai proses pemilihan model kenderaan milik berdasarkan keperluan pengguna. Kajian soal selidik ini khusus untuk mereka yang memiliki kenderaan. Soal kaji selidik ini juga merupakan sebahagian daripada proses pengumpulan data untuk kajian.

Kandungan borang ini dipecahkan kepada 3 bahagian iaitu A, B, dan C . Bahagian A mempunyai 3 subtopik iaitu
A.i, A.ii dan A.iii. Sila baca arahan dengan teliti dan jawab semua soalan dengan lengkap.

  Bahagian A: MAKLUMAT PENGGUNA

  A.i: Latar belakang
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  A.ii Keperibadian
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  A.iii: PEMILIKAN KENDERAAN
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question