Πληροφοριακά Συστήματα - Κεφάλαιο 1ο-2ο
Θεωρητικές Ασκήσεις
Ονοματεπώνυμο Μαθητή *
Your answer
1.Ένας οργανισμός ή επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί ένα/μια_______________ *
2. Μία επιχείρηση αποτελείται απο πολλά ________________ ______________, όπως πωλήσεις, παραγωγή, λογιστήριο, προσωπικό κ.τ.λ. *
Your answer
3. Στην οργανωτική πυραμίδα μιας επιχείρησης, αυτοί που λαμβάνουν τις σημαντικές αποφάσεις και χαράζουν στρατηγικές είναι αυτοι που ανήκουν στο Διοικητικό/Γνωστικό Επίπεδο *
4. Οι απλοί υπάλληλοι μιας επιχείρησης / οργανισμού σύμφωνα με την οργανωτική πυραμίδα ανήκουν στο *
5. Τι τμηματοποίηση έχω στην παρακάτω φωτογραφία; *
Your answer
6. Τι τμηματοποίηση έχω στην παρακάτω φωτογραφία; *
7. Ένα Πληροφοριακό Σϋστημα είναι ένα ανοιχτό σύστημα που αποτελείται πο _____________, _____________, _______________ και _________________. (4 λέξεις) *
Your answer
8. Βασικό συστατικό μέρος των σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων είναι τα υπολογιστικά συστήματα. *
9. Με τον όρο Πληροφοριακό Σύστημα εννοούμε στην ουσία το υπολογιστικό σύστημα μιας εταιρείας ή επιχείρησης. *
10. Ένα Πληροφοριακό Σύστημα αποτελείται μεταξύ άλλων από διαδικασίες. Πως το αντιλαμβάνεστε; *
Your answer
11. Γιατί είναι σημαντική η παρουσία υπολογιστικών συστημάτων σε επιχειρήσεις/οργανισμούς; *
Your answer
12. Τι εννοούμε με τον όρο Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων; *
Your answer
13. Στα σχολεία χρησιμοποιείται το πληροφοριακό σύστημα Myschool. Μπορείτε να αναφέρετε μερικές βασικές λειτουργίες που θα πρέπει να επιτελεί; *
Your answer
14. Με τον όρο λογισμικό αναφερόμαστε στον πηγαίο κώδικα, στον εκτελέσιμο κώδικα, στις προδιαγραφές και σε εκθέσεις ελέγχου. *
15. Η πιο σημαντική δραστηριότητα κατά την ανάπτυξη του λογισμικού είναι _____________________________. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms