The State of the Nation - tillväxt genom verklig innovation
SWEDISH:

Sommaren 2015 intervjuade vi drygt 120 personer - allt från inkubatorer, investerare, affärsänglar, statligt riskapital, forskningsinstitut, politiker och andra intressenter i den svenska innovationsindustrin. Vi gjorde det på uppdrag av Internetstiftelsen i Sverige, IIS. Det är många som velat ta del av rapporten. Nu ska vi uppdatera rapporten och vill ha dina synpunkter - de är ovärdeliga för oss. Resultatet kommer att presenteras i Almedalen 2016 i ett unikt rapportsläpp.

Vi skulle älska om du svarar (och sprider) enkäten! Du får såklart vara anonym och svara på de frågor du känner att du kan, hoppa över resten om du vill. Vi avidentifierar dina svar och följer reglerna i personuppgiftslagen (PuL). Stort tack för din medverkan!

Englund & Caracolias

ENGLISH:

The State of the Nation - growth by real innovation

In the summer of 2015, we interviewed more than 120 influential decision makers - incubators, investors, business angels, public investors, research institutes, politicians and other stakeholders in the Swedish innovation industry. We did it on behalf of the Internet Foundation in Sweden, IIS. We are updating the report and want your feedback - they are invaluable for us. The results will be presented in Almedalen 2016 in a unique report release.

We would love it if you answer (and spread) the survey! You will of course remain anonymous - answer the questions you feel you can, skip the rest if you want. We depersonalise your answers and we follow the rules of the Personal Data Act (PDA). Many thanks for your participation!

Englund & Caracolias

Jag är ... / I am... *
1. Har du varit/är du och ditt bolag med i en inkubator/accelerator/co-workingspace? Have you and your company, or are you and your company part of an incubator/accelerator/co-workingspace?
2. Om ja, vilken?/If yes, which one?
(Om nej fortsätt till fråga 4) (If no, continue to question 4)
Your answer
3. Vilka var fördelarna med att sitta i inkubatorn/acceleratorn/co-workingspacet? Which were the benefits of being a part of an incubator/accelerator/co-workingspace?
Your answer
4. Varför är/var du och ditt bolag inte med i en inkubator/accelerator/co-workingspace?/Why is/were your company not part of an incubator/accelerator/co-workingspace?
(Välj ett alternativ eller flera)/(Pick one or more alternatives)
5. Tycker du att det finns behov av andra typer av eller komplement till existerande innovationsnätverk?/Do you think there is a need for additional or complements to existing innovation networks in Sweden?
6. Utveckla gärna :-)/Please elaborate :-)
(Formulera fritt)/(Use your own words)
Your answer
7. Har du idéer och tankar om hur Sverige konkret ska bidra till ett vassare (och mer diversifierat) innovationsklimat!/Do you have ideas and thoughts how Sweden could contribute to a sharper (and more diverse)innovation climate?
Your answer
8. Gender (kön)/Gender (sex)
Ålder/Age
Bolaget är/var verksamt i/på/The company was/is located in
(Ort)/(City)
Your answer
Typ av bolag/Type of company
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.