Somatický wellness workshop s Glynis Hull-Rochelle / Somatic wellness workshop
ENG BELOW

11. října
13:00 - 14:30 v galerii HAMU (následuj šipky z recepce)

Svět je v neustálém pohybu. Často předpokládáme, že je běžnou součástí univerzitního života špatně jíst, být pořád unavení, přetěžovat se prací a všude spěchat. Udělejme si čas na odpočinek a zamyšlení. Na tomto 1, 5-hodinovém workshopu se naučíme jednoduché ztělesněné strategie, které můžeme praktikovat nejen proto, abychom zůstali klidní a soustředění, ale také proto, aby nám pomohly znovu regulovat náš nervový systém, když nás přemůže stres. Vyvažujeme introspekci, hluboké zpracování, hravost a propojení. S takovými nástroji bude snazší zajistit, aby nadcházející akademický rok proběhl co nejhladčeji a nejpříjemněji.

Glynis Hull-Rochelle, původem z USA, žije v Praze již více než 30 let.

Život je ze své podstaty nestabilní, a pokud chceme žít naplno, je důležité posilovat naši vnitřní stabilitu a snižovat strach z nestability.

Mým závazkem je podporovat transformaci traumatu v důstojnost, ať už ve vztazích, aktivistické práci, hře, pohybu, zpěvu, vystupování, výuce, terapeutické práci nebo v mých osobních činnostech a rituálech - a stejně jako život, i tyto věci mají tendenci se prolínat.

Mimo své praci jako dramaterapeutka a somaticka terapeutka, jsem učitelka nového cirkusu a baví mě akrobacie, chůze po laně, fyzické divadlo, improvizaci, tanec a klauniáda. Do veškeré své práce zapojuji cirkusové nástroje. Jsem zapojena do mezinárodních cirkusových projektů zaměřených na zlepšení duševního zdraví. Již mnoho let vedu semináře a podpůrné skupiny na různá témata. Mým záměrem je vždy vytvořit odvážný prostor pro kreativní zkoumání tématu a podpořit změnu a růst.


PŘIHLÁŠKA JE ZÁVAZNÁ
KAPACITA WORKSHOPU JE OMEZENÁ
------

October 11

1 PM - 2.30 PM, HAMU gallery (follow arrows from the reception)

The world is in constant movement. We often assume it is just part of university life to eat badly, be tired, overload ourselves with work and hurry everywhere. Let’s take some time to rest and reflect. In this 1.5 hour workshop, we will learn simple embodied strategies we can practice not only to stay calm and focused, but to help us re-regulate our nervous systems when we are overcome by stress. We will work with introspection, deep processing, playfulness and connection. With such tools, it will be easier to make sure this coming academic year runs as smoothly and enjoyably as possible. 

Glynis Hull-Rochelle, originally from the US, has been living in Prague for over 30 years. 

Life is inherently unstable, and it is important to strengthen our internal stability and decrease our fear of instability if we want to live fully.

I am committed to supporting the transformation of trauma into dignity, whether it be in my relationships, social justice work, play, movement, singing, performance, teaching, therapeutic work, or my own personal actions and rituals -- and, like life, these things all tend to merge together.  In addition to being a drama therapist and somatic therapist, I teach contemporary circus and enjoy acrobatics, wirewalking, physical theatre, improvisation, dance and clowning. I integrate circus tools into all of my work and am engaged in international circus projects focused on improving mental health. I have been a facilitator leading workshops and support groups on various themes for many years. My intention is always to create a brave space for creative exploration of any topic and support change and growth.

APPLICATION IS BINDING
WORKSHOP CAPACITY IS LIMITED

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Jméno a příjmení, katedra *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy