Přihláška Mistrovství ČR v paddleboardingu Vranovská pláž
Datum/ Date: 17-18.8. 2019
Místo/Site: Vranovská pláž
Informace/ More info: http://cfsup.cz/mistrovstvi-cr-v-paddleboardingu-vranov/
Facebook Event: https://www.facebook.com/events/2667471923297412/
Kontakt/ Contact: lucie.fialova@cfsup.cz
Pořadatelé/ Organizer: Česká Federace Stand Up Paddle, KIBOKO
Email address *
Jméno / Name *
Your answer
Příjmení / Surname *
Your answer
Pohlaví / Gender *
Rok narození/ Birth year *
Your answer
Závodní kategorie a materiál /Race category and material *
Disciplína / Discipline *
Required
Klub - oddíl // Sport club
Your answer
Adresa // Your address *
Your answer
Půjčení paddleboardu do závodu // Lend SUP for a race
Pro zapůjčení nafukovacího paddleboardu pro Hobby a Děti pište na email: ales@kibokoboards.cz
Lending inflatable paddleboard for a Hobby or Kids race send an email: ales@kibokoboards.cz
Dodatečný vzkaz// Note for organizer
Your answer
Prohlášení startu na vlastní nebezpečí // Declaration participation at your own risk
Připojením podpisu vyjadřuje účastník souhlas s účastí v závodě Mistrovství ČR v paddleboardingu na Vranovské pláži (dále jen „závod“), 17-18.8.2019, na vlastní nebezpečí a odpovědnost, přičemž následující prohlášení a účastnické podmínky jsou předmětem platného ujednání mezi níže podepsanými účastníky a pořadatelem závodu, kterým je ČESKÁ FEDERACE STAND UP PADDLE a KIBOKO.
- Účastník prohlašuje, že startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko a ponese si všechny důsledky z toho plynoucí. Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během závodu, ani během případného tréninku a doprovodných akcí.
- Účastník tímto prohlašuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý se závodu zúčastnit. Dále potvrzuje, že netrpí žádnou závažnou nemocí, nebo závažným onemocněním, je dobrým plavcem, je zdravý a přiměřeně fyzicky zdatný.
- Účastník je informován o tom, že pořadatelem nebylo uzavřeno žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v soutěži.
- Účastník prohlašuje, že není oprávněn požadovat na pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které účastník utrpí v souvislosti s účastí v závodu.
- Účastník se bude řídit pokyny organizátorů závodu.
- Účastník stvrzuje svým podpisem, že na pořadateli závodu, nebude sám(-a), ani prostřednictvím svých právních zástupců, vymáhat připadnou náhradu škody, či újmy na zdraví, způsobené třetími osobami.

With your signature, you agree with participation in the race Mistrovství ČR v paddleboardingu na Vranovské pláži (the "race"), 17-18th August 2019, on your own risk and responsibility. Following term and declaration are the subject of an agreement between signed person (participant) and organizer of the race CZECH FEDERATION STAND UP PADDLE and KIBOKO.
- The participant declares start and participation at the race strictly at his own risk and responsibility and he is aware of all the consequences resulting from his participation in the race. Organizers aren't responsible for participant's health and life during the race, before the race during the training and during connected entertainment.
- The participant declares his physical and mental capability to participate in the race and that he is not suffering from any serious disease or illness. Participant is a good swimmer and in adequate physical condition.
- The participant is informed that the organizers didn't take out any special insurance to compensate damages caused on participant's health or belongings.
- The participant declares not to demand a financial implementation and other demands in case of any kind of injury or other damage that participant suffers during the race.
- The participant obeys the organizers.
- By signing this registration form, the participant confirms that he or his legal representative won't apply possible compensation for any damages on his belongings or health caused by third person.

Zpracování osobních údajů // Processing of personal data
Účastník dává souhlas s použitím svých osobních údajů uvedených v této přihlášce pořadateli pro účely spojené s Rejstříkem sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže plynoucí ze zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. A účastí na jakémkoli závodě seriálu Český pohár v paddleboardingu se účastník stává přidruženým členem České Federace Stand Up Paddle na dobu neurčitou. Více informací o členství na www.cfsup.cz

Účastník dává souhlas na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, k dalšímu komerčnímu i nekomerčnímu využití fotografií nebo videozáznamu se svou osobou pořízených v průběhu konání akce, a to i do budoucnosti bez časového omezení. Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, email, ročník narození, adresa.

The participant agrees with processing of his personal data filled in this registration form. The organizers will process this personal data for the "National database of sport institutions, athletes, trainers and sport facilities" of Ministry of Education, Youth and Sports arising out the law n°115/2001 concerning support for sport. By the participation in any of the Czech SUP Cup series (Český pohár v paddleboardingu), the participant becomes an associate member of the Czech Federation Stand Up Paddle for an indefinite period. More about the membership on our website www.cfsup.cz

The participant gives the permission for further commercial and non-commercial use of all the photographic and video materials depicting his person during the race for an indefinite period and processing personal data such as: first name, second name, email, birth year, address that is in accordance with Article 6 (1) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

Seznámil(a) jsem se s podmínkami // I read the term *
Required
Podpis účastníka (nebo zákonného zástupce) / Signature (or Legal representative) *
Your answer
INFO: Platba předem online / Payment online
Uhraďte prosím startovné převodem z účtu // Please, make a payment through you bank account:
Bankovní spojení // Bank account number : 2900462146/2010
IBAN-CZ34200100000002900462146
SWIFT: FIOBCZPPXXX

Variabilní symbol // Variable symbol: 2019010
Text // Message: Jméno, Příjmení, rok narození // First name, Second name, Year of birth

►Elite/Sport/Masters/Hobby - dospělí // adults
1 závodní den/ 1 race day = 500 Kč
2 závodní dny/ 2 race days = 800 Kč

►Junior 15-18 let (ročník 2004-2001) // Juniors 15-18
1 závodní den/ 1 race day = 250 Kč
2 závodní dny/ 2 race days = 400 Kč

►Děti do 14 let ročník 2005 // Kids up to 14 years
Sprint and technical race = free

A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.