แบบสำรวจการรับรู้แนวทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ กทพ. (สำหรับผู้ใช้บริการ)
คำชี้แจง
1. โปรดตอบคำถามต่อไปนี้ ในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด เพื่อสำรวจการรับรู้แนวทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ กทพ.
2. แบบสำรวจมี 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
ส่วนที่ 2 การรับรู้แนวทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ กทพ. ด้านต่าง ๆ
ส่วนที่ 3 ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นอื่นๆ
3. แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการสำรวจการรับรู้แนวทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ กทพ. ด้านต่างๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยข้อมูลจากผลสำรวจจะนำมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ กทพ. รวมถึงปรับปรุงช่องทางการเผยแพร่แนวทางฯ ต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ประเภทบุคคล *
อายุตัว *
ความถี่ในการใช้บริการการทางพิเศษ (กรุณาตอบคำถามชุดที่ 1) *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy