ЕВРОПЕЙСКА КРЕДИТНА СИСТЕМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (ЕСVЕТ) НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР на тема:„Вертикална образователна пропускливост. Връзка между ECVET и ECTS. Разпознаване на единици резултати от учене.“
Благодарим за интереса. Регистрацията приключи.
This form was created using Google Forms. Create your own