ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. Чергування у – в, і – й, з – із – зі (правила милозвучності).Вимова і правопис префіксів з- (зі-, с-), роз (розі-)
ДО С. 174
1. Лише прийменник у потрібно вставити на місці крапок в УСІХ словосполученнях у рядку *
1 point
2. Прийменники у – в правильно вжиті в УСІХ словосполученнях у рядку *
1 point
3. Правила чергування у – в порушено в реченні *
1 point
4. Чергування у – в можливе в УСІХ словах у рядку *
1 point
5. Лише сполучник і потрібно вставити на місці крапок у рядку *
1 point
6. Правила чергування і – й порушено в реченні *
1 point
7. З префіксом с- потрібно писати ВСІ слова в рядку *
1 point
8. За допомогою префікса с- утворюються слова від УСІХ слів у рядку *
1 point
9. ПОМИЛКУ в написанні префікса допущено в одному зі слів у реченні *
1 point
10. Префікси з-, зі- ПРАВИЛЬНО вжито в УСІХ словах у рядку *
1 point
11. Префікси роз-, розі- ПРАВИЛЬНО вжито в УСІХ словах у рядку *
1 point
12. З префіксом розі- потрібно писати слово в реченні *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy