2563 แบบสอบถามความพึงพอใจ เรื่อง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ “สถาบันยานยนต์”
แบบสอบถามชุดนี้ เป็นแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสถาบันยานยนต์

แบบสอบถามข้อมูลชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้เครื่องมือการสื่อสารด้านการประชาสัมพันธ์
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาเสียสละเวลาในการให้ข้อมูลตอบแบบสอบถาม ในครั้งนี้
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy