Опитування викладачів, які працюють на РВО «бакалавр» ОП «Спеціальна освіта»
Шановні колеги!
Опитування є анонімним. Результати опитувань будуть використані з метою покращення якості освіти та освітньої діяльності в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».
У першій частині анкети виберіть одну з п’яти відповідей на кожне з питань.
У другій частині анкети можна дати розгорнуту відповідь на питання.
Дякуємо.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Моя кафедра визнає цінність якісної освіти *
Я ніколи не дискриміную студентів *
Мій університет має публічно оприлюднену стратегію, політику та процедури щодо забезпечення якості освіти *
У мене є можливість робити свій внесок у забезпечення якості освіти *
Мій університет відслідковує шляхом моніторингу якість освіти, яка надається студентам *
Моя кафедра належним чином готує студентів досучасної кар’єри *
Мій університет поважає академічну доброчесність та свободу і пильнує академічне шахрайство *
У моєму університеті діє Кодекс доброчесності, що ефективно виконується *
Компоненти освітньої програми моєї кафедри визначають чіткі та передбачувані результати навчання *
Компоненти освітньої програми моєї кафедри розробляються із залученням викладачів *
Компоненти освітньої програми моєї кафедри включають добре структуровані і доречні можливості для стажування студентів *
 Мій університет поважає і визнає розмаїття студентів, а також їхні культурні та особисті потреби *
В моєму університеті є гнучкість у навчанні *
Я надаю студентам детальні зворотні відгуки про їхню роботу та успішність *
Я надаю ці відгуки швидко *
Ці відгуки мають на меті прояснити ті речі, які студенти не зрозуміли *
Я вживаю всі доступні заходи, щоб мої заняття були цікавими та стимулювали розвиток інтелекту та критичного мислення у студентів *
Мій університет надає студентам можливість оскаржити результати мого оцінювання, що видаються їм неправильними чи несправедливими *
Мій університет має дієві офіційні процедури для розгляду скарг студентів *
Взаємоповага у відношенні студент - викладач заохочується у моєму університеті *
Під час моїх занять регулярно мають місце дискусії, що змушують замислитись *
Мій університет підтримує гнучкість у навчанні та визнає можливість здобуття неформальної освіти *
Мій університет заохочує автономію студентів і одночасно забезпечує наставництво та підтримку збоку викладачів *
Я знаю сучасні методи тестування й оцінювання, а також кваліфікований належним чином для того, щоб оцінювати успішність студентів *
Я оцінюю успішність студентів на основі завчасно оприлюднених методів та критеріїв оцінювання *
Де можливо, я оцінюю успішність студентів із залученням щонайменше ще одного екзаменатора *
Студенти регулярно добре підготовлені до моїх занять *
Де можливо, кафедра здійснювала оцінку успішності у навчанні із залученням більше, ніж одного екзаменатора *
Студенти на моїх заняттях регулярно ставлять запитання,що стимулюють дискусію і змушують замислитись *
Процес зарахування до мого університету є прозорим,об’єктивним та ґрунтується на основі індивідуального рівня знань абітурієнтів *
В моєму університеті діють всі необхідні правила зарахування, переведення, визнання та атестації студентів *
Методи оцінювання та критерії виставлення балів на кафедрі є об’єктивними та справедливими *
Я висококваліфікований та компетентний викладач *
Я добре організований та завжди підготовлений до занять *
У мене є офіційна можливість оцінювати власну професійну успішність *
Я доступний(а) і студенти можуть контактувати зі мною за потреби *
Я регулярно застосовую різноманітні методики викладання для забезпечення ефективності навчання *
Я використовую методи навчання, засновані на вирішенні проблем, а також в повній мірі даю можливість студентам практикуватись у використанні теоретичних знань *
Я вміло та чітко пояснюю ключові поняття студентам *
Я з ентузіазмом ставлюсь до всіх предметів, які викладаю *
Я отримую допомогу від університету щодо розвитку моїх професійних навичок *
Мій університет дотримується чесних, прозорих та справедливих правил відбору працівників та умов працевлаштування, що визнають важливість викладання *
Університет заохочує мій професійний розвиток *
Мій університет заохочує наукову діяльність для посилення зв’язку між освітою та наукою *
Університет заохочує мене впроваджувати інновації у методах викладання та використовувати нові технології *
Я маю можливість використовувати мультимедійні технології в процесі викладання *
 Моя академічна кар’єра залежить передусім від моєї успішності як науковця та викладача *
Я надаю студентам достатньо підтримки і корисних порад *
Студенти отримують від мене якісні поради, коли їм потрібно зробити вибір щодо навчання *
Навчальні ресурси, необхідні для вивчення матеріалу, є постійно доступними для студентів *
Університет надає мені стабільний доступ до мережі Інтернет та інших баз даних для пошуку необхідних матеріалів *
Мій університет добре організував освітній процес і ефективно адмініструє навчальні ресурси *
Розклад моїх занять є ефективним і зручним *
Під час будь-яких змін у моєму навчальному курсі чи у викладанні ефективно використовується комунікація між студентами та інститутом *
Я маю доступ до важливої інформації і даних щодо моїх навчальних курсів та студентів,яким я викладаю *
Мій університет має та використовує ключові показники ефективності своєї роботи *
Мій університет збирає інформацію про рівень задоволеності студентів освітніми програмами *
Мій університет регулярно оприлюднює актуальну,неупереджену та об’єктивну інформацію про зміни та діяльність, що впливають на освітній процес *
Інформація, що оприлюднюється моїм університетом, включає критерії відбору на освітні програми, заплановані результати навчання на цих програмах, методи викладання,навчання та оцінювання, а також прохідні бали *
Мій університет оприлюднює інформацію і сприяє працевлаштуванню своїх випускників *
Освітні програми на моїй кафедрі регулярно переглядаються із залученням студентів та інших зацікавлених осіб *
Я заохочую студентів давати відгуки на мої заняття *
 У мене є можливість брати участь у розробці та перегляді навчального плану освітньої програми *
Мій університет на регулярній основі проходить зовнішнє оцінювання процесів забезпечення якості освіти *
Мій університет сприяє проведенню внутрішнього оцінювання якості освіти перед проходженням кожного зовнішнього оцінювання *
Висловіть Ваші пропозиції та побажання щодо удосконалення системи якості освіти на Вашій освітній програмі та в університеті *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy