Српски језик и књижевност - тест 3
Тест 3 за припрему пријемног испита из предмета "Српски језик и књижевност"
1. „Бежао сам као мали од куће, кроз ВИНОГРАДЕ, уз Дунав, по ШЕВАРУ“. Падежни облици означени великим словима у реченици су: *
1 point
2. Који лик не припада Андрићевом роману ''На Дрини ћуприја''? *
1 point
3. „Нешто цвили у Стамболу граду; Да л' је гуја, да л' је вила б'јела? Нит' је гуја, ни бијела вила, Но је јунак Јуришићу Јанко“. Наведена стилска фигура зове се: *
1 point
4. Којем књижевном роду припада „спев“ као књижевна врста? *
1 point
5. Ком књижевном правцу припада ''Канцонијер'' Франческа Петрарке? *
1 point
6. Која песма не припада поемама? *
1 point
7. Прво лице множине потенцијала од глагола ХТЕТИ гласи: *
1 point
8. „Рани сина, пак' шаљи на војску: Србија се умирит' не може“. Значење речи "Србија" остварује се кроз: *
1 point
9. Шекспиров ''Хамлет'' је: *
1 point
10. Безвучни зубни сугласници су: *
1 point
11. Облик првог лица једнине футура II од глагола БИТИ гласи: *
1 point
12. БУГАРШТИЦЕ су: *
1 point
13. Милош Црњански је аутор дела: *
1 point
14. Познато дело Антона Павловича Чехова је: *
1 point
15. Чувена песма Лазе Костића је: *
1 point
16. Врста лирске песме у којој се слави природа, лепота и радост живљења назива се: *
1 point
17. Једна од девет муза из грчке митологије, Талија, заштитница је: *
1 point
18. Ахил, познати јунак ''Илијаде'', имао је једно рањиво место: *
1 point
19. Већина дела Иве Андрића описује живот на тлу: *
1 point
20. Који од наших романтичара је био познат као песник, сликар и боем? *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service