KMT Akadémia Neuropedagógiai Intézet regisztráció
Szeretettel üdvözöllek a KMT Akadémia Neuropedagógiai Intézet regisztrációs felületén!

A regisztráció mindig egy évre szól, évente meg kell majd újítanod! A regisztrációs díj:
Havonta fizetve: 6.000 Ft/hó
Évente fizetve: 60.000 Ft/év

Arra szeretnélek kérni, hogy a díjat soha ne utald el előre, várd meg a számlát, amit emailben fogsz megkapni!

A regisztrációdat bármikor lemondhatod, azt viszont fontold meg a díjfizetési gyakoriság beállításánál, hogy ebben az esetben az általad egyszer már befizetett díjakat nem tudjuk se részben, se egészben visszaadni neked!

Ha kérdéseid, kéréseid lennének a Neuropedagógiai Intézettel, vagy a képzéseinkkel kapcsolatban, keress minket a neuropedagogiai.intezet@gmail.com email címen.

Üdvözlettel:
Rumi Melinda, a Neuropedagógiai Intézet vezetője
Kulcsár György neuropedagógus, a KMT Akadémia szakmai vezetője
Email address *
Jelentkező neve: *
Your answer
Jelentkező telefonszáma
Your answer
Ha elvégezted a 60 órás Komplex mozgásterápia tanfolyamot, kérjük add meg a tanúsítványod sorszámát:
Your answer
A mozgásterápiáról szóló tanúsítványod megszerzésének időpontja:
MM
/
DD
/
YYYY
A mozgásterápiás továbbképzés helyszíne:
Your answer
Díjfizetés gyakorisága *
Számlázási név: *
Your answer
Számlázási cím: *
Your answer
Adatkezelési tájékoztató
Az itt megadott adatokat a számlák és a tanúsítványok kiállításához, számlázással, fizetéssel kapcsolatos kommunikációhoz, valamint marketing kommunikációs célokra használjuk fel!
Harmadik személynek csak abban az esetben adjuk át, ha arra hatóság kötelez minket, vagy a fizetési késedelem behajtása miatt ez elkerülhetetlenné válik!

Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés jogcíme: az adatszolgáltató önkéntes hozzájárulása.
Az adataidat legalább öt évig, azon túl az adatszolgáltatáshoz adott önkéntes hozzájárulásod visszavonásáig őrizzük meg, vagy érdekmúlásig.

Az adatkezelő: Kulcsár György egyéni vállalkozó. 1143 Budapest, Francia út 39/B.
Adatkezeléssel és a kezelt személyes adataiddal kapcsolatban felvilágosítást kérhetsz: Kulcsár Györgytől a kulcsar.gyorgy75@gmail.com címen.

Adatfeldolgozók:
- Google, adatvédelmi információikat itt találsz: https://policies.google.com/?hl=hu
- Billingo: Octonull Kft., 8230 Balatonfüred, Jókai Mór utca 5. adatvédelmi információikat itt találod: https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato
- Listamester, Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8. Adatvédelmi tájékoztatóját itt találod: https://listamester.hu/felhasznalasi-feltetelek-adatkezelesi-tajekoztato.php
- Szekeresné Kun Andrea, 2060 Bicske, Kisfaludy u. Az adatfeldolgozási tevékenysége: könyvelés. Az adatfeldolgozással érintett adatok: számlázási adatok

Az érintettek jogai:
Tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezeléséről, valamint kérheted személyes adatainak helyesbítését.

A kötelező adatkezelés kivételével – törölheted személyes adataid vagy kérelmezheted a személyes adataid törlését vagy zárolását a hírlevelek láblécében található linken, vagy a Adatkezelő bármelyik elérhetőségén, a gyorgy.kulcsar75@gmail.com címen. Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való eleséssel egyenértékű (pl. bónuszok, zártkörű klubtagság). A különleges adatokat rendszerünk nem tartja nyilván, ezeket automatikusan töröljük.

A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulásod megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, a feliratkozással azonos módon. Az ügyfélkapcsolathoz tartozó adatkezelés nem szüntethető meg mindaddig, amíg jogszabályok írják elő az adatkezelési kötelezettséget.

Kérelmedre a Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adataidról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adataidat.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot a Adatkezelő helyesbíteni köteles.

A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:5.

Telefon: +36 1 3911 400

Fax: +36 1 3911 410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu
Az adatkezelési tájékoztatót elolvastam, megértettem és az abban foglaltakat elfogadom. *
Üzenet az Intézetnek
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy