แบบสำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ สคร12 สงขลา
1.สถานภาพของผู้ตอบแบนสำรวจ *
2.อายุของผู้ตอบแบบสำรวจ
3.ท่านรู้จักเว็บไซต์ สคร 12 สงขลา จาก
4.ท่านเคยใช้บริการเว็บไซต์ สคร 12 สงขลา หรือไม่? *
5. ช่วงเวลาที่ใช้บริการส่วนใหญ่
6. วันที่ใช้บริการส่วนใหญ่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ สคร 12 สงขลา
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
น้อย
ไม่พอใจ
7.ชื่อเว็บไซด์จำง่าย เข้าถึงสะดวกเมื่อเรียกใช้เองหรือค้นหา/เชื่อมโยงมาจากเว็บไซต์
8.เว็บไซต์ประมวลผลและการแสดงผลรวดเร็ว
9.การจัดกลุ่มข้อมูลของเว็บไซต์มีความเหมาะสม เข้าใจง่าย และสะดวกต่อการเข้าใช้
10.ข้อมูลเว็บไซต์มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบคลุมเนื้อหาทางวิชาการตามต้องการ
11.ข้อมูลบนเว็บไซต์ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
12.รูปแบบการนำเสนอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสมและสวยงาม
13.การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย
14.มีช่องทางสำหรับติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
15.ความพึงพอใจโดยรวมของทานต่อบริการผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตของ สคร 12 สงขลา
16. จุดเด่นของเว็บไซต์สคร 12 สงขลา
Your answer
17. จุดที่ควรปรับปรุง (โดยเฉพาะในข้อที่ตอบ "น้อย" หรือ "ไม่พอใจ" จากหัวข้อความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สคร 12 สงขลา คือ
Your answer
18. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service